ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ ပလူဇ၀ ေက်းရြာအနီး ခ်င္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ေဘးရွိ သစ္ပင္လဲသည္ကို ေရွာင္ တိမ္းရာမွ တြန္းသေဘၤာတစ္စီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ ပလူဇ၀ ေက်းရြာအနီး ခ်င္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ေဘးရွိ သစ္ပင္လဲသည္ကို ေရွာင္ တိမ္းရာမွ တြန္းသေဘၤာတစ္စီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပလူဇ၀ေက်းရြာဆိပ္ကမ္း တြင္ တြန္းသေဘၤာတစ္စီးသည္ လံုးပတ္ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိေသာ သစ္ပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္ရပ္နားထားစဥ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔ က ႀကိဳးခ်ည္ထားေသာ သစ္ပင္မွာလဲၿပိဳက်လာသျဖင့္ တြန္းသေဘၤာ မွ ေရွာင္တိမ္းေမာင္းႏွင္စဥ္ တိမ္း ေမွာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘လူအေသအေပ်ာက္မရွိပါ ဘူး’’ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

သစ္ပင္လဲလာသျဖင့္ တြန္း သေဘၤာက ေရွာင္တိမ္းေမာင္းႏွင္ စဥ္ ေရွ႕ထိန္းႀကိဳး၊ ေနာက္ထိန္းႀကိဳးမ်ားျပတ္ကာ ပန္ကာတြင္ခ်ိတ္ မိၿပီး တြန္းသေဘၤာႏွင့္ တြဲလ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ေရယာဥ္ႏွင့္ တိုက္မိကာ တိမ္းေမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရယာဥ္ကို ေပါ့ဆစြာေမာင္း ႏွင္ေသာ အသက္ (၄၇) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားအား ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ မစိန္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။