အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သတ္ၿပီး အျခားေသာရာဇဝတ္မႈ မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ကားစင္ တင္ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သတ္ၿပီး အျခားေသာရာဇဝတ္မႈ မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ကားစင္ တင္ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားက ေျပာသည္။

အစိုးရပိုင္ Saudi Press Agency က ယင္းသတင္းကို ၾသ ဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး မြတ္စ လင္တို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ မကာၿမိဳ႕၌  ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အလီဆာအဗၺဒူကာလမ္ဂ်ာ မာလက္ဒင္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသ မီး တစ္ဦး၏ အိမ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ ကာ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ၿပီး ၎ ကိုဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကေဖာ္ျပသည္။ ဂ်ာ မာလက္ဒင္သည္ အဆိုပါအမ်ိဳး သမီး၏ အိမ္ႏွင့္ေနာက္အိမ္တစ္ အိမ္တြင္ လုယက္မႈ၊ အဓမၼက်င့္ ရန္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္ခဲ ယမ္းမ်ား ခိုးယူမႈတို႔က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားခဲ့သည္ဟု ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

၎အေပၚခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ ဒဏ္ကို တရား႐ံုးက အတည္ျပဳခဲ့ ၿပီး ၎ကိုကြပ္မ်က္ရန္ ဘုရင္ ေဆာ္လမန္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကြပ္ မ်က္အျပစ္ေပးမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံ မ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ျခင္းမ်ိဳးအတြက္ လူ႔အ ခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းခံေနရသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင္ ၂၀၁၀ က မိန္းကေလးတစ္ဦးကို အဓမၼက်င့္ကာ ၎၏ဖခင္ကို ပစ္ သတ္ခဲ့ေသာ ယီမင္ႏိုင္ငံသားတစ္ ဦးကိုလည္း ကားစင္တင္ကြပ္ မ်က္ခဲ့သည္။

—Ref:AP/Arabianbusiness