ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၄၄ မႈရွိလာၿပီး ဇူလိုင္တြင္ ကိုးမႈထပ္တိုးလာ ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (အသံ- A Than) က ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၄၄ မႈရွိလာၿပီး  ဇူလိုင္တြင္ ကိုးမႈထပ္တိုးလာ ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (အသံ- A Than) က ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဟုဆို ရာတြင္ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ ၆၆(က) ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈအမ်ားဆံုး ပါဝင္ၿပီး အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လည္း တရားစြဲဆိုထားသည္။ 

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္အထိ အသံ အဖြဲ႕ ေကာက္ခံရရွိေသာစာရင္း မ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျဖင့္ တရား႐ံုးတင္ၿပီး တရားစြဲဆို မႈစုစုေပါင္း ၁၄၄ မႈရွိလာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ 

ထပ္တိုးလာသည့္ အမႈမ်ား တြင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ၎ကို အြန္လိုင္းတြင္ ေဝဖန္ေရး သားသူအား တရားစြဲဆိုမႈ၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒါက္ တာေအးေမာင္တို႔၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ပူးတြဲတင္ၿပီး ေဝဖန္ေျပာဆိုသူအား တရားစြဲဆိုမႈ၊ ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ အြန္လိုင္းတြင္ သတင္း အမွားျဖန္႔ေဝသူ သတင္းသမားတစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုမႈ စသည့္ အမႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ ေဆာင္းခက ေျပာသည္။ 

‘‘ၾကန္႔ၾကာေနတာက ဥပေဒ က မရွင္းမလင္းေရးထားတာ ရယ္၊ မျပည့္စံုတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြေၾကာင့္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒက ျပင္ၿပီးခါစျဖစ္တဲ့အ တြက္ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က  သိပ္ၿပီး ဂ႐ုစိုက္မယ့္ပံုမေပၚဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားစြဲဆိုခံရမႈေတြ၊ လူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကို သိေအာင္ လစဥ္ ထုတ္ျပန္ေပးေနတာပါ’’ဟု ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရား စြဲဆိုမႈ ၁၁ မႈ၊ ယခု NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယင္းဥပေဒမျပင္ ဆင္ရေသးခ်ိန္၌ တရားစြဲဆိုမႈ ၉၀ မႈႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုမႈ ၄၃ မႈရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထား သည္။ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွ တရားစြဲ ဆိုမႈမ်ားအနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားက တရားစြဲဆိုမႈ ၁၆ မႈပါဝင္ ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕က ဆိုသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္ေရးသား ျခင္းမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမွဴး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စသည့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက လည္း   တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈ ၁၉ မႈရွိၿပီး သတင္းသမား ၂၇ ဦး တရားရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ ၏ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။