၂၀၁၆အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲမ်ား မွ က်ပ္ ၇၅ဒသမ၆ဘီလီယံေက်ာ္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၆ သန္း ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း iMyanmar House.com မွ သ တင္းရရွိသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ မႏၲ ေလးတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔၌ iMyanmar House.com မွ ဦး ေဆာင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸ ဏီမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပပြဲမ်ားတြင္ ကြန္ဒုိ၊ တုိက္ခန္း၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္ၿခံေျမေစ်း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တုိက္ခန္းမ်ား (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

၂၀၁၆အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲမ်ား မွ က်ပ္ ၇၅ဒသမ၆ဘီလီယံေက်ာ္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၆ သန္း ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း iMyanmar House.com မွ သ တင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ မႏၲ ေလးတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔၌ iMyanmar House.com မွ ဦး ေဆာင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸ ဏီမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပပြဲမ်ားတြင္ ကြန္ဒုိ၊ တုိက္ခန္း၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ သီးသန္႔က်င္းပသည့္ အေရာင္းျပပြဲမ်ား တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ရသည့္ ပမာဏကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေန အထားကေတာ့ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာလေလာက္ကစၿပီး ျပန္လည္သက္၀င္လႈပ္ရွားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိမုိတုိးတက္လာတာနဲ႔အတူ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ပါ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာ မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္’’ ဟု ျပပြဲမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ iMyanmar House.com မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ကိုေနမင္းသူကေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်ပ္သိန္း တစ္ရာေက်ာ္မွ ႏွစ္ရာအတြင္းရွိ သည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အမ်ား ျပည္သူအား သက္သက္သာသာ ျဖင့္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ ျပပြဲမ်ားကို လည္း ႏွစ္သစ္တြင္ က်င္းပႏုိင္ ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ကို ေနမင္းသူကဆုိသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပပြဲကာလအတြင္းေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားၿပီး အေျမာက္အျမား ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု  ဆုိသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ေအးစက္ၿပီး အေရာင္း အ၀ယ္  နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက ျပပြဲမ်ားကိုမီွခိုၿပီး ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။