ေရနံႏွင့္ သဘာ ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ရန္ စတင္ ဖိိတ္ေခၚထားသည့္ တစ္လေက်ာ္ အတြင္းျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ရွစ္ခု ခန္႔လာေရာက္ စာရင္းေပးထား ေၾကာင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးေဒၚခင္ခင္ေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ရန္ စတင္ ဖိိတ္ေခၚထားသည့္ တစ္လေက်ာ္  အတြင္းျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ရွစ္ခု  ခန္႔လာေရာက္ စာရင္းေပးထား ေၾကာင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္  ေငြ႕စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးေဒၚခင္ခင္ေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ေသာသတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ရွင္းလင္း ပြဲတြင္၎က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ရန္ဇူလိုင္ ၃ ရက္ကေၾကညာခဲ့သည္။

လာေရာက္မွတ္ပံုတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္စာရင္း  ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ ငံသားပိုင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ ေၾကာင္း ေဒၚခင္ခင္ေအးကေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေန ေသာမူအရ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္၊ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္၊ ေရတိမ္ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္၊ ေရနက္ ပိုင္းဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္ မွတ္ကာလုပ္ကြက္မ်ားခ်ထားေပး  ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္က ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားကုမၸဏီေတြက မျဖစ္မ ေနပါကိုပါရမယ္ေပါ့။ ေနာက္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွာဆိုရင္ ေရ တိမ္မွာ ေပးၿပီးေတာ့ပူးေပါင္းလုပ္ ခိုင္းတယ္။ ေရနက္က်ရင္ေတာ့ဒါ က ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီရဲ႕ သ ေဘာေပါ့။ ဒါကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သိပ္ႀကီးမားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ လို႔ပါ’’ ဟု ေဒၚခင္ခင္ေအးကေျပာ သည္။

လစ္လပ္လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရးစာခ်ဳပ္၊ ေရနံတိုး တက္ထုတ္ယူရရွိေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္  ႏုိင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အ က်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တင္ဒါေခၚယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ ယခု ေခၚယူထားသည့္ တင္ဒါတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၃ ကြက္၊ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ခင္ေအးကဆိုသည္။

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းအ တြင္း ႏုိင္ငံတကာေရနံကုမၸဏီမ်ား က ျပန္လည္အပ္ႏွံေသာ ေရႏွံႏွင့္  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကမ္းလြန္လုပ္ ကြက္ ၁၀ ကြက္ခန္႔ရွိလုပ္ကြက္  ကိုးကြက္လည္း တင္ဒါေခၚရာ တြင္ပါ၀င္သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၁ ကြက္ရွိၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္၌ ၃၈ ကြက္ တင္ဒါေပးခဲ့ ၿပီးေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚရန္ ၁၃ ကြက္က်န္ေနသည္။