အာရွ−ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဆက္ သြယ္ေရးက႑၌ အတုိးတက္ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခံ ထားရေသာ္လည္း လူဦးေရ ၃၅ သန္းခန္႔သည္ အင္တာနက္ဆက္ သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ေန ေၾကာင္း ကမၻာ့ေအာ္ပေရတာ  ၇၅၀ ခန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ GSMA ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းက ထုတ္ျပန္သည္။
GSMA ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ ၃၅ သန္းခန္႔သည္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 အာရွ−ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဆက္ သြယ္ေရးက႑၌ အတုိးတက္ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခံ ထားရေသာ္လည္း လူဦးေရ ၃၅ သန္းခန္႔သည္ အင္တာနက္ဆက္ သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ေန ေၾကာင္း ကမၻာ့ေအာ္ပေရတာ  ၇၅၀ ခန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ GSMA ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ လူဦးေရ ၄၅ သန္း ခန္႔ဆီသို႔ 4G ကြန္ရက္ေရာက္ရွိ ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္မႈတြင္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ကြန္ရက္အရည္ အေသြး၊ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈႏွင့္ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈတြင္ ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက (ေပးမွတ္ ၃၃ တြင္ ရမွတ္ ၂၀ သာရွိ) အဘက္ဘက္၌ လိုအပ္ ခ်က္ရွိသျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လို အပ္ေၾကာင္း GSMA ကအႀကံျပဳ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက ၎တို႔၏ ကြန္ရက္သည္ လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီး ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳမႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

GSMA သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ  မ်ား၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားအမည္ရွိတင္ျပခ်က္ကို ၾသဂုတ္ ဒုတိယပတ္တြင္  ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။

တင္ျပခ်က္တြင္ အင္တာ နက္၀န္ေဆာင္ခ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မား ျခင္းသည္ ေႂကြးၿမီ ျမင့္မားေန ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ ရက္ ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္း သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ေစ်း ႏႈန္းမ်ားထက္ ငါးဆေက်ာ္ပိုမိုျမင့္ မားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈေတြ မွာ အျမတ္အစြန္းဘယ္ေလာက္ တက္လာမလဲဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္ ၾကၿပီး လူေတြအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္မႈကေန စီးပြားေရးအရ၊လူမႈ ေရးအရအက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ ေလာက္ရမလဲဆိုတာကို မၾကည့္ ၾကေသးပါဘူး။ ေရတိုအက်ိဳးအ ျမတ္ေတြကိုသာ ၾကည့္တဲ့အင္ တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မူ၀ါဒေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့  မိုဘိုင္း Broadband ၀န္ေဆာင္မႈ  ကို ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မ ကိုက္ညီလွပါဘူး’’ ဟု GSMA  ဆက္သြယ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ Mr.Brett Tarnutzer ကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ က  4G ကြန္ရက္အတြက္လိုအပ္ေသာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္  ေရာင္းခ်ရာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ အျမင့္မားဆံုး၀င္ေငြကို  အစိုးရက ရရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႀကိဳးမဲ့ Broad band အသင္း အႀကံေပး Roland Berger အဖြဲ႕ကမူ ၂၀၁၇ စာရင္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳသူ ၁၉ သန္းခန္႔ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၅ ၌ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ခုနစ္သန္းခန္႔တိုးပြားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။