ျပည္ပ၀ယ္လိုအားရွိ၍ ပုစြန္တုိးခ်ဲ႕ေမြးျမဴလိုေသာ္လည္းျပည္တြင္း ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးအ ခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ပုစြန္ေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။ ‘‘ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ပုစြန္က တျခားေရ ထြက္ ပစၥည္းေတြထက္ ေစ်း ေကာင္းရပါတယ္။ ေစ်းကြက္အ ေနအထားအရ ေရာင္းလုိ႔ေကာင္း တယ္။ ၀ယ္လက္ရွိေပမယ့္ ဘာ လို႔မေမြးျမဴႏုိင္တာလဲဆုိရင္ ရင္း

 ျပည္ပ၀ယ္လိုအားရွိ၍ ပုစြန္တုိးခ်ဲ႕ေမြးျမဴလိုေသာ္လည္းျပည္တြင္း ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးအ ခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ပုစြန္ေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

‘‘ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ပုစြန္က တျခားေရ ထြက္ ပစၥည္းေတြထက္ ေစ်း ေကာင္းရပါတယ္။ ေစ်းကြက္အ ေနအထားအရ ေရာင္းလုိ႔ေကာင္း တယ္။ ၀ယ္လက္ရွိေပမယ့္ ဘာ လို႔မေမြးျမဴႏုိင္တာလဲဆုိရင္ ရင္း ႏွီးေငြလိုအပ္ေနတာပါ’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ပုစြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထြန္းျမင့္ က ဆုိသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အရင္းအႏွီး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေမြးျမဴထားသည့္ ပုစြန္မ်ားကို အစားမ်ားမ်ားေကြၽးကာ  မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စနစ္ကိုအသုံးမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေမြးျမဴေရးကန္အႀကီးမ်ား ကို ကန္အေသးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ ၍ ေမြးျမဴပါက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မႈ အဆင္ေျပလာျခင္း၊ အထြက္တုိးျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္ျပဳျပင္ပါက ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရွိ၍ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေက်ာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘နာဂစ္ျဖစ္တုန္းကေတာင္ ဆားခ်က္ေတာင္သူ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေတာင္သူ အကုန္လုံးကို အစိုးရ က အေထာက္အကူေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုစြန္ေမြးျမဴ သူေတြ ကန္ပ်က္စီးသြားေပမယ့္ ဘာအေထာက္အပံ့မွ မရေသး ဘူး။ အခုလည္း မရဘူးေသးဘူး’’ ဟု ဧရာ၀တီတုိင္း၌ ပုစြန္ေမြးျမဴ သူ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပုစြန္မ်ားကို ရသေလာက္ ၀ယ္ယူ မည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကမ္းလွမ္း မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာ ၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုစြန္ကန္ ဟက္တာ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ္ လည္း စနစ္တက် ေမြးျမဴသည့္ ပုစြန္ကန္သည္ ဟက္တာတစ္ ေထာင္ေက်ာ္သာ ရွိသျဖင့္ သမား႐ိုးက် ေမြးျမဴသည့္ ပုစြန္ကန္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ထြက္ရွိသည့္ ပုစြန္မက္ထရစ္တန္ ငါးသန္းျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးပုစြန္ သည္ မက္ထရစ္တန္ ေျခာက္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ပုစြန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရရွိ ၿပီး တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦး စီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။