အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကိုထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ စည္းကမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳေပး ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းကယ မန္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆုိသည္။ ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို အေပၚစီးက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကိုထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ စည္းကမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳေပး ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းကယ မန္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆုိသည္။

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ အိမ္ ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္က်င့္၀တ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္နာရမည့္ စည္း ကမ္းမ်ားကုိ အဓိကထားေရးဆြဲ ထားၿပီး အိမ္ရွင္ဘက္မွလုိက္နာ ရမည့္စည္းကမ္းအေနျဖင့္ ေပး သင့္ေပးထုိက္သည့္ အက်ိဳး ေဆာင္ခေပးရန္ တာ၀န္သာရွိ သည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ သင္းဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး နႏၵေက်ာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

‘‘အက်ိဳးေဆာင္ေတြကုိ အ ဓိကထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႀကံဳရာလူ၀င္ၿပီး ႀကံဳသလုိမလုပ္သြားေအာင္၊မမွန္ မကန္မလုပ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဓိကထားဆြဲထားတာပါ’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တရား မ၀င္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစုိးရပိုင္ ေျမေပၚမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေန ထုိင္ျခင္းတို႔ကုိ ပြဲစားမ်ားလုပ္ကိုင္ မႈမ်ားရွိေနၿပီး အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ယင္း လုပ္ရပ္မ်ိဳး လုံး၀လုပ္ကုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္း ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ကေျပာသည္။

‘‘ဒီလုိလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုိင္စင္နဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ လုိင္စင္မရွိတဲ့ ပြဲစားေတြ မတရားလုပ္ရင္အေရး ယူလုိ႔ရမယ္။ လုိင္စင္ရွိတဲ့ပြဲစား မတရားလုပ္၊ အေရးယူလုိ႔ရမယ္’’ ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အေရးယူႏုိင္ သည့္ဥပေဒမရွိသျဖင့္ ေျမယာ ျပႆနာအမႈအခင္း မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းသည္ ရွိသင့္ရွိထုိက္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္က်ၿပီးမွ ဆြဲမယ္ဆုိ ရင္ အမႈအခင္းေတြနဲ႔ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာေတြက ဒီထက္ပုိၿပီးျဖစ္ ပြားႏုိင္စရာအေၾကာင္းပဲ ရွိပါ တယ္။ ေလ်ာ့ပါးႏုိင္စရာအ ေၾကာင္းမရိွပါဘူး’’ ဟု၎ကေျပာ သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လုိင္စင္မရွိ ဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအ ျဖစ္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၃၀ အထိ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ လက္ရွိ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီး မၾကာမီ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပ ေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ဦးေန မ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။