ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမ ၁၈၃ ဧက၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚထားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမ ၁၈၃ ဧက၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚထားသည္။ 


စီမံကိန္း၌ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအ ျပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာအဆင့္ ျမင့္လူေနအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္၍ စိတ္ဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္းအစိုးရ က ဆိုသည္။ 

တုိင္းအစိုးရ၏ တင္ဒါအ ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေမးျမန္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ‘‘အေသးစိတ္ ကို ေျဖၾကားလို႔မရဘူး။ အေပၚက ဆရာမ်ား ၫႊန္ၾကားခ်က္အ တုိင္း လုပ္ေပးေနရတာပါ’’ ဟု ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားသူကေျပာသည္။ 

စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ အိတ္ပိတ္အဆုိျပဳလႊာ ကို စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပန္ လည္တင္ျပရမည္ဟု တိုင္းအစိုးရ က ေၾကညာထားသည္။ 

‘‘တိုင္းအစိုးရက ရွင္းျပထား တာေတာ့ လူတန္းစားေပါင္းစံုေန ႏိုင္ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ဆိုထား တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အတြက္ ဒါေတြက လို အပ္ပါတယ္။ အငွားအိမ္ရာ၊ တန္ ဖိုးနည္းအိမ္ရာလိုဟာမ်ိဳးေတြက အလုပ္သမားေတြအတြက္ လိုအပ္ ပါတယ္’’ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္က ေျပာသည္။ 

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအျပင္ ရွိရင္းစြဲ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ၏လမ္း ၫႊန္မႈကို တိုင္းအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တိုင္း အစိုးရက ၂၀၁၈ ေမလတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ က်ပ္ဘီလီ ယံ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။