၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဧၿပီမွ ဩဂုတ္ လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ၀င္ ေရာက္ထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ ၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ ငန္း ၆၅ ခု၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔က အစဥ္လုိက္

 ၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဧၿပီမွ ဩဂုတ္ လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ၀င္ ေရာက္ထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ ၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ ငန္း ၆၅ ခု၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔က အစဥ္လုိက္ ပမာဏအမ်ားဆုံးလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားသည္ဟုဆုိသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံက စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၃၂၀ ေက်ာ္တန္လုပ္ ငန္းစီမံကိန္းခုနစ္ခု၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၂၃ ခုႏွွင့္ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံက စုစုေပါင္းတန္ဖုိး ၁၂၇ သန္းတန္ စီမံကိန္းေလးခုတို႔ျဖင့္ အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

အစုိးရက ၾကားကာလဘတ္ ဂ်က္ႏွစ္ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚ လာသုံးဘီလီယံ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

‘‘အဓိကက မုိးတြင္းကာလ ျဖစ္တာရယ္၊ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တာ ရယ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အေနအထား ပါ။ မုိးကုန္ရင္၀င္လာဖုိ႔ အလား အလာရွိပါတယ္’’ ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဦးေအးထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီဥပေဒ ျပင္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲဲ႕ရန္ေစာင့္ ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထား ေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ၎ ကဆုိသည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္းမွ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု(OBOR)စီမံကိန္းမ်ား၊ စြမ္း အင္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအရ မၾကာမီ ကန္ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ရွိသည္ဟု အဆုိပါဌာနကဆုိထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ကန္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံဖုိး ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။