ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္ တာနက္ အသံုးျပဳမႈစရိတ္သည္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ မွ သန္း ၃၀၀ အထိ ကုန္က်ေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရပ္ ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း MIDO က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္အနာဂတ္အ လုပ္အကိုင္စစ္တမ္းမိတ္ဆက္ပြဲ ၌ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္ တာနက္ အသံုးျပဳမႈစရိတ္သည္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ မွ သန္း ၃၀၀ အထိ ကုန္က်ေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အရပ္ ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း MIDO က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္အနာဂတ္အ လုပ္အကိုင္စစ္တမ္းမိတ္ဆက္ပြဲ ၌ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈစရိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အခု ေဒၚလာေစ်းတက္ တာ၊ စီးပြားေရး က်တာေတြက လည္း အဲဒါေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ အင္တာနက္ ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာ ေရးစသျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု တြင္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ ကို အေျခခံၿပီး မွားယြင္းေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ေဒၚလာအျဖစ္ထြက္ေနတဲ့ စရိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးရေနလဲဆို တာ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အင္တာနက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းအျပင္ ေဗဒင္ေဟာ ျခင္း၊ ေဆးကုျခင္း အစရွိသည္ အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ပ္၁,၀၀၀ ဖိုးသံုးကတ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိေနသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ဆိုက္ဘာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းမ္ ကတ္အသံုးျပဳသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ ၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မိုဘိုင္း အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳေန ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအင္တာနက္အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ 5.6 GB ေဒတာပမာဏ ပ်မ္းမွ်အသံုးျပဳေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ မေရႊယင္းမာဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ စမတ္ဖုန္းအမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳသည့္ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္း၌ ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အမ်ား ဆံုးအသံုးျပဳသည့္ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္လည္း ပါ၀င္သည္။

အာရွ - ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၌ အတိုးတက္ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခံထားရေသာ္လည္း လူ ၃၅ သန္းခန္႔ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရး  အဖြဲ႕အစည္း GSMA က ထုတ္ျပန္ထားသည္။