“စီအုိင္ေအရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မိုက္ပြမ္ပီ႐ုိ္က ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ျဖစ္လာပါမယ္။ သူကေတာ့ အလုပ္ကို ထူးထူးကဲကဲ လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။”ဟု ထရမ့္က တြစ္တာတြင္ ေရးသားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းမ်ားတြင္ ထရမ့္က ရတ္ေတလာဆန္အား ရာထူးက ထုတ္ပယ္ကာ ပြမ္ပီ႐ုိအား အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၁၃ ။         ။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၎၏ ထိပ္တန္းသံတမန္ျဖစ္သူ ရက္ဇ္ေတလာဆန္က ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားၿပီျဖစ္၍ ၎၏ ေနရာတြင္ လက္ရွိ စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲ မိုက္ပြမ္ပီ႐ုိႏွင့္ အစားထုိးေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။
“စီအုိင္ေအရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မိုက္ပြမ္ပီ႐ုိ္က ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ျဖစ္လာပါမယ္။ သူကေတာ့ အလုပ္ကို ထူးထူးကဲကဲ လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။”ဟု ထရမ့္က တြစ္တာတြင္ ေရးသားသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းမ်ားတြင္ ထရမ့္က ရတ္ေတလာဆန္အား ရာထူးက ထုတ္ပယ္ကာ ပြမ္ပီ႐ုိအား အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။
“ရတ္ေတလာဆန္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
လစ္လပ္သြားသည့္ စီအိုင္ေအ အႀကီးအကဲေနရာတြင္ ဂ်ီနာဟာစပဲလ္ကို အစားထိုးခန္႔အပ္ေၾကာင္း သမၼတ ထရမ့္က ေၾကညာသည္။
ယင္းေၾကာင့္ စီအိုင္ေအအႀကီးအကဲ ေနရာတြင္ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ဂ်ီနာက ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။