လက္႐ွိေျမျပင္ အေနအထားတြင္ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားမွာ လုံၿခံဳေရး အသင့္ထား႐ွိျခင္း ၊ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းမ်ား ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္။ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တေက်ာ့ျပန္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည္ဆိုေသာ ေျမျပင္ သတင္းမ်ားအရ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာႏွစ္လအတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရသည္။

“နယ္စပ္ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းေတြ၊ အင္တာနက္ေပၚမွာလည္း ေတြ႔ေနမွာပါ။ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မယ္တုိ႔။ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ဘာျဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္မယ္။ ဆိုၿပီးေတာ့ ေတြ႔ေနၾကမွာေပါ့။ အဲဒါေတြမွာ လုံၿခံဳေရး စိုးရိမ္ရတာ႐ွိတယ္ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူေတြ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္တာတို႔။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္တာတုိ႔ ျဖစ္လာလို႔႐ွိရင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ့။”  ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာသည္။

လက္႐ွိေျမျပင္ အေနအထားတြင္ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားမွာ လုံၿခံဳေရး အသင့္ထား႐ွိျခင္း ၊ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းမ်ား ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားက ယခုရာသီအခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွာ ေဖ့ဘုတ္လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္သာမက လက္႐ွိေျမျပင္အေနထားမွာပါ ထြက္ေပၚေနသျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုအၾကား စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ အတြက္လည္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ႐ွိ ေမာင္ေတာအပါအဝင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေမာင္ေတာခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တစ္ႀကိမ္ ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားခံခဲ့ရသည့္အတြက္ လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိေသးဘဲ ႏွစ္ဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။