အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႕တို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္သစ္ စုံစမ္းရွာေဖြခဲ့ရာ အဆိုပါ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဓာတ္ပံု- သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ။        ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ ၉၈ လံုးအား ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္းေတာ႐ြာေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ကြာေနရာတို႔တြင္တရားမဝင္ ကြၽန္းသစ္ စုစုေပါင္း ၉၈ လုံး (၁၈.၇၅၂ဝ) တန္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႕တို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္သစ္ စုံစမ္းရွာေဖြခဲ့ရာ အဆိုပါ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ရန္ စံုစမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္းသိရသည္။

အလားတူ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာလယ္တီ စံေက်ာင္းတိုက္ဝန္းအတြင္း တရားမဝင္ ပိေတာက္၊ တမလန္း ဓါးေ႐ြ/ခြဲသား စုစုေပါင္း (၁၄၄)တုံး/ေခ်ာင္း (၄ ဒသမ ၉၇၃၄)တန္အား ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။