“သုေတသနလုပ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့အမ်ားႀကီးေပါ့။ No Research No Develop ေပါ့။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ပိုၿပီးေတာ့ သုေတသနလုပ္လို႔ရတဲ့ ပစၥည္းေတြလည္း စံုလင္တယ္။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ထက္ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္တဲ့ အေျဖေတြအမ်ားႀကီးရလာမယ္”

ဓာတ္ပံု - ျပည့္ၿဖိဳး

စက္တင္ဘာ ၁၄ ။                 ။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပလတ္စတစ္ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာ္ေ၀သုေတသနယာဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးထြန္းသိန္း ကေျပာသည္။

“မိုက္ခ႐ိုပလတ္စတစ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ေရထုထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲ။ ေနာက္ၿပီး ငါးေတြရဲ႕ အစာအိမ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲ။ ငါးေတြရဲ့ အသားထဲမွာ မိုက္ခ႐ိုပလတ္စတစ္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာတယ္” ဟု ဦးထြန္းသိန္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုက္ခ႐ိုပလတ္စတစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမရွိေသးသည့္အတြက္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေနာ္ေ၀သုေတသနေရယာဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးလက္ရွိတြင္ ဧရာ၀တီႏွင့္ ရခိုင္တြင္ ပဏာမေလ့လာမႈမ်ားအရ ရခိုင္တြင္ေရထုထဲ၌ ပလတ္စတစ္ပါ၀င္မႈသည္ ဧရာ၀တီထက္မ်ားၿပီး ထိုကဲ့သို႔မ်ားျပားေနရသည့္အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလ့လာတြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္မွ ၂၉ရက္အထိ တနသၤာရီတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“သုေတသနလုပ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့အမ်ားႀကီးေပါ့။ No Research No Develop ေပါ့။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ပိုၿပီးေတာ့ သုေတသနလုပ္လို႔ရတဲ့ ပစၥည္းေတြလည္း စံုလင္တယ္။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ထက္ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္တဲ့ အေျဖေတြအမ်ားႀကီးရလာမယ္” ဟု ဦးထြန္းသိန္း ကေျပာသည္။

ေနာ္ေ၀ သုေတသနေရယာဥ္သည္ ၾသဂုတ္ ၂၄ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္အထိ ရခိုင္၊ ဧရာ၀တီေရျပင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေရျပင္မ်ားတြင္ ငါးသယံဇာတတည္ရွိမႈပမာဏ တိုင္းတာျခင္း၊ ေရငန္ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပလတ္စတစ္ပါ၀င္မႈေလ့လာျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ား၏ သားဥ၊သားေလာင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈမ်ားကို သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပလတ္စတစ္ေတြ ပင္လယ္ထဲမွာပါ၀င္မႈကို သုေတသနေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္လဲမႈဒဏ္နဲ႔ ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ကိုသိရွိၿပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို ဒီသုေတသနကေန အေျဖေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Representative in Myanmar Ms Xiaojie Fan ကေျပာ သည္။

ေနာ္ေ၀သုေတသနေရယာဥ္ Dr. Fridtjof Nansen သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၇၉ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၀ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ၿပီး ငါးသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ကာ ယခုေလ့လာမႈသည္ ပဥၥမအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ရလဒ္အေျဖမ်ားကို အခ်ိန္ ၆လခန္႔ၾကာမွသာ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။