အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ဆို္င္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Sung Kim ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ Delfin Lorenzana တို႔က တက္ေရာက္ၾကသည္။

မနီလာ၊ မတ္ ၁၃ ။       . ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္သည္ အေမရိကန္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒႆမ ၇၆ သန္း တန္ဖိုးရွိိ ေမာင္းသူမဲ့ေထာက္လွမ္းေရးဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ားက လက္ခံရရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားစစ္ေရးရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေၾကးအားျဖင့္ ScanEagle ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းယာဥ္ ေျခာက္စင္းအား လက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ မနီလာရွိ Villamore ေလတပ္စခန္းတြင္ အဆိုပါ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ား လြဲေျပာင္းရယူမႈအခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ဆို္င္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Sung Kim ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ Delfin Lorenzana တို႔က တက္ေရာက္ၾကသည္။

ယခု ေထာက္လွမ္းေရးဒ႐ုန္းမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အားျဖည့္ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

“ပင္လယ္စစ္ဆင္ေရး၊ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား”တြင္ ယခုဒ႐ုန္းမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည္ဟု Kim က ေျပာခဲ့သည္။