ဒါ့အျပင္ အက္ဘ္ဒူရာမန္က ဂူတာအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမထဲမွ ေတာင္ဘက္အျခမ္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဂ်ာအစ္ရွ္ အယ္လ္အစၥလာမ္ သူပုန္အဖြဲ႔တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ေဘရြတ္၊ လက္ဘႏြန္၊ႏို၀င္ဘာ ၂၅။         ။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ရက္ ၃၀ ခန္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ သေဘာတူညီထား ခဲ့ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားအစိုးရက သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဂူတာအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမထဲသို႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔မနက္ပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္မ်ားအတြင္း ဂူတာအေရွ႕ပိုင္းေဒသထဲမွ အဓိက ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဒူမာျမိဳ႕အတြင္းရွိ နယ္ေျမႏွစ္ခုလည္း ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခုိက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း   ျဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယားလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႔က ဆိုခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက သူပုန္နယ္ေျမအတြင္းရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အကူမ်ားေပးရန္အတြက္ ရက္ ၃၀ ခန္႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ စေနေန႔က တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ျပဳေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားအစိုးရဘက္မွ လိုက္နာျခင္းမရွိပဲ ေရာ့ကတ္မ်ား လက္နက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခုိက္ေနသည့္အတြက္ ဂူတာအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမထဲမွ ဒူမာျမိဳ႕အပါအ၀င္ နယ္ေျမ ၃ခုထက္မနည္း ထိခုိက္ခဲ့ ရေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ရာမီအက္ဘ္ဒူရာမန္က ေျပာခဲ့သည္။

အပ်က္အစီးအဆံုးအရႈံးစာရင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဒါ့အျပင္ အက္ဘ္ဒူရာမန္က ဂူတာအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမထဲမွ ေတာင္ဘက္အျခမ္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဂ်ာအစ္ရွ္ အယ္လ္အစၥလာမ္ သူပုန္အဖြဲ႔တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကတည္းက ဒါမာစကပ္ျမိဳ႕အနီးရွိ သူပုန္နယ္ေျမ ထဲသို႔ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ၾကီးတို႔ျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူေပါင္း ၅၁၉ ဦးအထိရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ဆိုခဲ့သည္။