ကရင္လူမ်ဳိးတြင္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔လက္ခ်ည္ျခင္း (၃)မ်ဳိးရွိ၏။၁။ မဂၤလာေဆာင္လက္ခ်ည္ျခင္း၊ ၂။ ေဆြမ်ဳိးေမာင္ႏွမ ေသဆုံးလ်ွင္ လိပ္ျပာေခၚလက္ခ်ည္ျခင္း။ ၃။ မေကာင္းဆိုးဝါးပူးကပ္၍ လြန္လြန္ကဲကဲေၾကာက္လန္႔ နာမက်န္း ျဖစ္စဥ္ လိပ္ျပာေခၚ လက္ခ်ည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၏။

ဓာတ္ပံု - သူရ

သထုံ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ။             ။ နယုန္လသို႔ေရာက္တိုင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာကို က်င္းပေလ႔ရွိၾကသည္။ နယုန္လႏွင္႔ ကရင္တို႔၏ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာဓေလ႔သည္ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ကိုမူ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုဘြား တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ သိရိွရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ကရင္ရုိးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ညီညြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။

"ဒီလိုပြဲေတာ္မ်ဳိးသည္ ေမတၱာတရား၏ အင္အားကိုျပသသည္ဟု ျမင္ပါေၾကာင္း မတူကြဲျပားမႈကို စုေပါင္းၿပီး မိမိတို႔ ညီညီညြတ္ညြတ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဘယ္လိုေနႏုိင္မလဲကို လမ္းျပသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ၊ ပြဲေတာ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိမိ ဖတ္ရသေလာက္ ဤပြဲေတာ္သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရုိးရာအရ လိပ္ျပာမ်ားကို ျပန္ေခၚျခင္း၊ ကြဲျပားသြားသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင္႔တစ္ေယာက္ သိမွတ္မိေအာင္ ခ်ည္ျဖဴေလးမ်ားပတ္ၿပီး သိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဘယ္ဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မိမိယူဆပါေၾကာင္း၊ လိပ္ျပာမ်ားသည္ ပ်ံ႕လႊင္႔သြားသည့္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ျပန္ၿပီးစုစည္းသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြဲကြာသြားသည့္ ေဆြမ်ဳိးေမာင္ႏွမမ်ားကို ျပန္ၿပီး ေတြ႔ရသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါသည္ စုစည္းျခင္း၏ သေကၤတပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင္႔ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးမၿပဳိကြဲေရးအတြက္၊ တိုးတက္ေရး အတြက္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ယခုလို ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ားကို မ်ားမ်ား က်င္းပေစခ်င္ ပါေၾကာင္း" စသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္၊ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာတြင္ က်င္းပသည့္ ကရင္ရုိးရာလက္ခ်ည္ပြဲ၌ ေျပာခဲ႔သည္။

ကရင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ မူလေနထိုင္ခဲ႔ၾကသည့္ တိဗက္၊ တရုတ္ျပည္မွ အာရွတိုက္ေတာင္ဘက္သို႔ တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေနရာသစ္ကို ရွာေဖြရာမွ တစ္ဆင္႔ၿပီးတစ္ဆင္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာၾကရင္း ေနာက္ဆုံး ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ၾကသည္ဟု မွတ္သားရသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕သုေတသီမ်ားက ဘီစီ(၂၂၃၄)ခုႏွစ္တြင္ ဗာဗူလုန္ႏိုင္ငံမွ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ခရီး ထြက္လာခဲ႔ၾကရာ မြန္ဂုိးရီးယား တာကစၥတာန္ ယူနန္ႏိုင္ငံေတြကိုျဖတ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ျမန္မာျပည္သို႔ ဘီစီ(၁၁၂၅) ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္လာခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆို၏။ ထိုအသုတ္သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဦးဆုံး ေရာက္ေသာအသုတ္ဟု မွတ္တမ္းျပဳ၏။ အခ်ဳိ႕ကမူ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ယူနန္နယ္မွ ဘီစီ(၇၄၁)ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထြက္ခြာလာေသာ လမ္းခရီးမွာ ၂ႏွစ္ၾကာၿပီး ဘီစီ(၇၃၉)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိသည္ဟု ဆို၏။

ကရင္သကၠရာဇ္ကိုလည္း တြက္ခ်က္သည့္သုေတသီမ်ားက ဒုတိယအသုတ္ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာျပည္ ေရာက္ရွိသည့္ ဘီစီ(၇၃၉)ခုႏွစ္ကို ယခု ခရစ္သကၠရာဇ္ႏွင္႔ေပါင္းၿပီး ရသည့္အေျဖ(၂၇၅၇)သည္ ကရင္တို႔၏ သကၠရာဇ္ဟူ၍ သတ္မွတ္၏။

ကရင္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာသည္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔ ျမန္မာျပည္သို႔ ဆင္းသက္လာရာႏွင္႔ ႏြယ္ဆက္အေျခခံသည္။

ကရင္တို႔သည္ ဗာဗူလုန္ႏိုင္ငံမွ မြြန္ဂုိးရီးယား တာကစၥတာန္ ယူနန္စသည္တို႔ကို ျဖတ္သန္းေရႊေျပာင္းလာရာ လမ္းခရီးတြင္ ေဘးရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံဆုံခဲ႔ၾကရ၏။ ေတာမီးေလာင္ျခင္း မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း ေလမုန္တိုင္း မိုးမုန္တိုင္း သဲမုန္တိုင္က်ေရာက္ျခင္း ေရခဲေတာင္မ်ားၿပဳိက်၍ေရႀကီးျခင္း စသည္တို႔ႏွင္႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔ၾက၏။

ထိုသို႔ေၾကာင္႔ သဘာဝအႏၲရာယ္ႏွင္႔ႀကဳံဆုံရေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းဆိုဝါးမ်ာက ျပဳစားသည္ဟု ယုံမွတ္ ယူဆၿပီး ယင္း မေကာင္းဆိုဝါးေဘးမွ လြတ္ကင္းရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင္႔ ပူေဇာ္ ပသမႈမ်ား နတ္ေကၽြးမႈမ်ားကို ျပဳလာၾက၏။

ေရွးေရွးေသာ ကရင္ ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ ယူဆခ်က္အရ ဝါေခါင္လတြင္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေရႀကီးေလ႔ရွိ၏။ စပါးမ်ားကလည္း မေပၚေသး။ အိမ္ရွိ ဆန္မ်ားလည္း နည္းလာ။ မထင္းစာရာမွာလည္း ပိုကုန္သျဖင္႔ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားက လူကိုပူးကပ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ကိုယ့္လိပ္ျပာမလြင္႔ရေအာင္ ကိုယ႔္လိပ္ျပာ ဝိညာဥ္ကို ေခၚေလ႔ေခၚထျပဳၾက၏။ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား၏ ဝိညာဥ္ လိပ္ျပာကိုႏွင္ထုတ္ျခင္း ကိုယ္႔လိပ္ျပာမလြင္႔ေစရန္ ခ်ည္ျဖဴျဖင္႔ လက္မွာခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ဆံျဖဴခါးကုန္းသည့္တိုင္ လိပ္ျပာကို ကိုယ္ႏွင္႔မကြာ ေနေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သသည့္ပြဲသည္ ကရင္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲ၏ အနွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ယူနန္မွထြက္ခြါၿပီး ကရင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ၾကေသာ္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး မွတ္မိၾကေစရန္ လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ေႏွာင္၍ အမွတ္သေကၤတျပဳၾကသည္ဟူ၏။

ကရင္လူမ်ဳိးတြင္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔လက္ခ်ည္ျခင္း (၃)မ်ဳိးရွိ၏။၁။ မဂၤလာေဆာင္လက္ခ်ည္ျခင္း၊ ၂။ ေဆြမ်ဳိးေမာင္ႏွမ ေသဆုံးလ်ွင္ လိပ္ျပာေခၚလက္ခ်ည္ျခင္း။ ၃။ မေကာင္းဆိုးဝါးပူးကပ္၍ လြန္လြန္ကဲကဲေၾကာက္လန္႔ နာမက်န္း ျဖစ္စဥ္ လိပ္ျပာေခၚ လက္ခ်ည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၏။

ဝါေခါင္လလက္ခ်ည္ပြဲမွာ ဝါေခါင္လအတြင္းမွာပင္ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိသည္။ သာမန္အားျဖင္႔ သမရုိးက်ဟု ထင္ရေသာ္ လည္း ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ယင္းလက္ခ်ည္ပြဲ၌ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ရည္ညႊန္းခ်က္ အသီးသီးရွိ၏။

ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ အဓိကပစၥည္း( ၉ )မ်ိဳးပါဝင္ပါ၏။

(၁) စေကာ
(၂) ေယာက္မ
(၃) ထမင္းဆုပ္ (၇) ဆုပ္
(၄) ေကာက္ညွင္းဖင္ခြ်န္ (၂) ထုပ္တစ္စည္း (၇) ထုပ္
(၅) ငွက္ေပ်ာသီးမွည့္ (၇) လံုး
(၆)နတ္ပန္းညိဳ (၇) ခက္
(၇)ႀကံပိုင္း (၇) ပိုင္း
(၈) ေရ တစ္ခြက္
(၉)တစ္ေတာင္ခန့္ရွည္ေသာ ခ်ည္ျဖဴ ၊ခ်ည္နီ မ်ားျဖစ္၏။

(၁) စေကာ
မေကာင္းေသာသိမ္ဖ်င္းသည့္အရာမ်ားကို ဝိုင္းအျပင္သို့စြန့္ထုတ္ေပးျပီး ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို စုစည္းေပးေစျခင္း၊

(၂)ေယာက္မ
အရသာေပါင္းစံုကိုမ်ွတေအာင္ ေမႊေႏွာက္ေပါင္းစပ္ေပးသလို မိသားစုအတြင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈကို မ်ွတေသာစိတ္ျဖင့္ ကူညီရိုင္းပင္း၍ မ်ွေဝခံစားေစလိုျခင္း၊

(၃)ထမင္းဆုပ္ (၇) ဆုပ္

ထမင္းထုပ္ကို ေမထံုဒူး ဟုေခၚၾက၏။ ေမဆိုသည္က ထမင္း ထံုဒူးဆိုသည္က ဆုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ အခ်င္းခ်င္းေသြးစည္း ညီညႊတ္စြာေနထိုင္၍  ႏွစ္ထုပ္ကို တစ္စည္း စည္း၏။

(၄)ေကာက္ညွင္းဖင္ခြ်န္ (၂) ထုပ္တစ္စည္း (၇) ထုပ္

ႏွစ္ထုပ္ကို တစ္စည္းတြဲထားျခင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ စုေပါင္းေနထိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုၿပီး ေကာက္ညွင္းက ေစးကပ္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္ရံုခြာ၍ မရႏိုင္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေကာက္ညွင္းဆန္ပမာ စည္းလံုးတည္တ့ံခိုင္မာသည့္ စိတ္နွလံုးရွိသည့္သေဘာကို ေဆာင္၏။

(၅)ငွက္ေပ်ာသီးကတစ္ဖီးတည္းတစ္ခိုင္ထဲစုစုစည္းစည္းညီညီညာညာဥမကြဲသိုက္မပ်က္ေနထိုင္သည့္သေဘာရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ ညီညီညာညာ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ေနထိုင္ၾကသည့္သေဘာကို ဆို၏။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စိတ္ထားျဖဴစင္ျပီး စည္းကမ္းတက် အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္တြယ္တာရိုင္းပင္း ကူညီတတ္ေသာ အဓိပၸါယ္ကို ဆိုလို၏။

(၆)နတ္ပန္းညိဳ (၇) ခက္

နတ္ပန္းညိဳ၏အျမစ္သည္ ရွည္လ်ားက်ယ္ျပန့္စြာေျမႀကီးထဲမွာေပါက္၍ ေတာ္ရံုဆြဲနုတ္သတ္ရန္ မလြယ္ေခ်။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းနတ္ပန္းညိဳကဲ့သို႔ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ ထာဝစဥ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

(၇)ႀကံပိုင္း (၇) ပိုင္း
ႀကံပင္မွာ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္အထက္သို့တိုးတက္လာသကဲ႔သို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားၿပီး ႀကံမွခ်ိဳေသာအရသာရွိေသာေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏အျပံဳးက ခ်ိဳၿပီး ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိပါမည္ကို ဆိုလိုသည္။

(၈)ေရတစ္ခြက္

ေရသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာေက်းဇူးရွင္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေအးျမေနသျဖင္႔ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘဝခရီးလမ္းသည္လည္း ေအးျမၾကည္လင္ေစရန္ကို ရည္ညႊန္းထား၏။

(၉)ခ်ည္ျဖဴ ခ်ည္နီ

သန႔့္စင္ေသာခ်ည္ျဖဴခ်ည္နီကိုလက္ေကာက္ဝတ္တြင္ခ်ည္ဖြဲ႕ထားျခင္းမွာ ခ်ည္တစ္ပင္ကို ျပတ္ေအာင္ ဆြဲျဖတ္နိုင္ေသာ္လည္း ခ်ည္မ်ားကို စုဖြဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ထားလ်ွင္ ျဖတ္ရခက္၏။  ကရင္တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းခ်ည္ျဖဴပမာစုစည္းႏိုင္ၾကရမည့္သေဘာျဖစ္၏။

ဝါေခါင္လႏွင္႔ ကရင္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာဓေလ႔ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ ေနာင္လာေနာက္သား လူငယ္မ်ား သိရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွတစ္ဆင့္ မွီျငမ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါ၏။ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ လုံးဝ မသက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ကရင္ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္သလို က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ား လည္းအတူတကြ ပါဝင္ဆင္ႏြဲနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။