"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပညာေရးေကာလိပ္ေတြက ေတာင္းဆုိထားတဲ့အခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုညိွႈႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ။" ဟု စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ ကုိသူေဝလြင္ ကေျပာသည္။

(ဓာတ္ပုံ၊ေအာင္ကိုဦး၊မဇၩိမ)

မႏၱေလး၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ။                       ။ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္၊နံနက္ ၉ နာရီက စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပညာေရးေကာလိပ္ေတြက ေတာင္းဆုိထားတဲ့အခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုညိွႈႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ။" ဟု စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ ကုိသူေဝလြင္ ကေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနသည့္အခ်က္မ်ားမွာ “ ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီမွ ဆရာအတတ္ပညာက႑တြင္ ႏွစ္ရွည္စြဲၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအားျပဳ ျပင္ေပးရန္၊ ဆရာအတတ္သင္သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ ဆရာအတတ္ပညာကုိ ဆက္လက္သင္ယူလုိပါက အကန္႔အသတ္မ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူခြင့္ရေစရန္၊ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းသားမ်ား စာေပဘာသာရပ္ကုိ ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးလုိပါက ႏွစ္သက္ရာဘာသာတြဲမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိေစေရးႏွင့္ အေဝးသင္တတိယႏွစ္မွစ၍ တက္ေရာက္ခြင့္ရေစရန္ ” စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဆရာအတတ္သင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ သတ္မွတ္ကာ ပညာေရးတကၠသိုလ္သို႔ ေခၚယူေၾကာင္း၊ မပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း သားအမ်ားစုက အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ၄ ႏွစ္ ဆက္တက္ရၿပီး စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္တက္ၿပီးမွ အလယ္တန္းျပဆရာ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၅ ခုရွိေနျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိသည့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ဟုလည္းသိရသည္။

လက္ရိွတြင္ မေကြး၊ မံုရြာ၊ ပခုကၠဴပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွလည္း အဆိုပါကိစၥအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ ရိွသည္။