လက္ရွိအေနအထားက တ႐ုတ္က လက္မခံလုုိ႔ သူတုု႔ိ နဂုုိေနရာမွာ ျပန္လာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ရဲ႕ အဓိက စုုိးရိမ္ပူပန္မႈက သူတိုု႔ရဲ႕ လံုုျခံဳေဘးကင္းမႈ စုုိးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”

 ဓါတ္ပံုု  ကခ်င္စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ ပံု ေခါန္ဂ်ာ ေဖ့ဘုုတ္

ခ်င္းမိုင္၊ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ။          ။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၏ တပ္မဟာ ၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃ နာကရန္ေဒသအတြင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုုိက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္   ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုုျခံဳမႈ စုုိးရိမ္ေနရသည္ဟုု ေဒသခံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အဖြ႔ဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပူးေပါင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST)က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုုိ႔ တုုိက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ ဇုုိင္ေအာင္၊ မုုန္ဂါဇြပ္၊ ေခါင္ေရွာင္ စသည့္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုုကၡသည္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္က တ႐ုတ္ႏုုိင္ငံသိုု႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသျဖင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုုျခံဳမႈ စုုိးရိမ္ေနရသည္ဟုု ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ ေၾကျငာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

“မေန႔က သူတုုိ႔ေနေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ သိပ္မလွမ္းမကမ္း ငါယန္ဆုုိတဲ့ေနရာမွာ အရင္က လုုိင္ေဖာင္မွာ ျဖစ္တဲ့ေနာက္ပုုိင္းမွာ အဲဒီေနရာ တုုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ေတာ့ မေန႔က ၄ နာရီေလာက္မွာ မုုန္ဂါဇြပ္၊ ေခါင္ေရွာင္ဆုုိတဲ့ စခန္း ၂ ခုုက ဒုုကၡသည္ေတြ တရုုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းကုုိ ကူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေနအထားက တ႐ုတ္က လက္မခံလုုိ႔ သူတုု႔ိ နဂုုိေနရာမွာ ျပန္လာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ရဲ႕ အဓိက စုုိးရိမ္ပူပန္မႈက သူတိုု႔ရဲ႕ လံုုျခံဳေဘးကင္းမႈ စုုိးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟုု JST မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂြမ္ရွာေအာင္က မဇိၥ်မကုုိ ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား တုုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား ထပ္မံ တိမ္းေရွာင္ေနရသျဖင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား၏ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပုုိၿပီး ျမင့္မားလာသျဖင့္ အစုုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ အျမန္ဆံုုး ရပ္ဆုုိင္းရန္ ေတာင္းဆုုိလုုိေၾကာင္း ဦးဂြမ္ရွာေအာင္က ေျပာသည္။

 “လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥအားလံုုးဟာ ပဋိပကၡနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲအ့တြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ တုုိက္ပြဲေတြ အျမန္ဆံုုး ရပ္ဆုုိင္းဖုုိ႔ေပါ့။ ဒါကိုု အစုုိးရအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုုိင္ရာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ေတြအေနနဲ႔ ဒါကုုိ အျမန္ဆံုုးလုုပ္ဖုုိ႔ လုုိတယ္လုုိ႔ ေတာင္းဆုုိလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ မရွိဘူးဆုုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုုေတြအေနနဲ႔ ပုုိၿပီး ဒုုကၡကုုိ ခါးစည္းခံရမဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

အဆုုိပါ စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္မ်ား ထပ္မံ တိမ္းေရွာင္ေနရသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ား၊ ေသြးတုုိးေရာဂါကဲ့သုုိ႔ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီး တ႐ုတ္အစုုိးရ လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း တ႐ုတ္ႏုုိင္ငံဘက္ကူးေသာ ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ စစ္ေဆးမ်ား ျပဳလုုပ္၍ ျမန္မာဘက္ျခမ္းသုုိ႔ ပုုိ႔ေဆာင္ေနသျဖင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား၏ လံုုျခံဳေရးအတြက္ စုုိးရိမ္ ပူပန္ေနရသည္ဟုု JST က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ဇုုိင္ေအာင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္မေတာ္က KIA ၏ လုုိင္ေဖာင္ တပ္စခန္းအား တုုိက္ခုုိက္သိမ္းယူခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း တစ္ႀကိမ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရာမွ ယခုု ထပ္မံ တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

ပူးေပါင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST)တြင္ ေဒသခံ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (KDG)၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (shalom)၊ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္(Metta)၊ ဂရုုဏာအဖြဲ႔ (KMSS)၊ ကခ်င္အမ်ဳးိသမီးအစည္းအရံုုး ( KWA)၊ ေဝါန္ေပါင္နိန္ထြဲ(WPN)၊ KRDCႏွင့္ BRIDGE အဖြဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔တုုိ႔ ပါဝင္သည္။