“အခုက ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာ ထားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ပါတယ္

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ။          ။ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(KNO)၊ ယာယီရပ္စဲခဲ့ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)တုိ႔ကုိ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ UNFC ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္း ၂ ဖြဲ႔ကုိ လာမည့္ ဇူလုိင္လတြင္ က်င္းပမည့္ အေရးေပၚ ညီလာခံတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုက ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာ ထားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ က႑ရပ္မွာေပါ့ေလ။ ဒီျဖစ္ရွိေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ CNF ( The Chin National Front) ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူအန္အက္ဖ္စီနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာထားလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လက္ခံဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

KNO သည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက UNFC စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး UNFC တြင္ KIO ႏွင့္ KNO ဟူ၍ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္း ၂ ဖြဲ႔ျဖစ္ေန၍ ညီညြတ္ေရးကုိ ျပသသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႔တြင္ KIO တစ္ဖြဲ႔ထဲ အေနျဖင့္ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ KIO က UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔လည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

 “ေကအန္အုိဟာလည္း ယူအန္အက္ဖ္စီ စတင္ေထာင္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ညီညြတ္ေရးကုိ ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ဟာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေကအုိင္အုိအေနနဲ႔ ပါခဲ့တယ္။ ေကအန္အုိက ပါဝင္ဖို႔ ဆႏၵရွိတဲ့အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ျပန္ၿပီး လက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး( CNF) သည္ PNLOႏွင့္အတူ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ တပ္ေပါင္းစု၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီ ရပ္စဲခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ CNF သည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပါဝင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ PNLO သည္ တပ္ေပါင္းစုထဲ ဆက္လက္ ပါဝင္ရန္ သေဘာထားမေပးခဲ့ေပ။

ယေန႔ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက က်င္းပခဲ့ေသာ UNFC ၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ရာ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္း အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၆ လသာ ကာလအတြင္း အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အဖြဲ႔ႏွင့္ မထုိးေသး သည့္အဖြဲ႔ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အန္စီေအ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းသြားမည္ဟု သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ထုိအစည္းအေဝးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရံုး (LDU)တုိ႔မွ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ဲ (KIO) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ NMSP ႏွင့္ LDU တုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ဟု သူက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိအစည္းအေဝးကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေခတၱ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါ၇ီလ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ထိ ျပန္လည္ က်င္းပ၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။