“ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ႀကိဳးစားႏိုင္တာထက္ အခြင့္အလမ္းနည္းလို႔ ယခုအခြင့္အလမ္းကမ်ားတဲ့အတြက္ ယခုျပည္သူလူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

စက္တင္ဘာ ၁၄၊ သပိတ္က်င္း ။                               ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ဘက္မွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးလြင္က စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီေပါင္း ၃ ခု႐ွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဦးစိုးလြင္က ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ႀကိဳးစားႏိုင္တာထက္ အခြင့္အလမ္းနည္းလို႔ ယခုအခြင့္အလမ္းကမ်ားတဲ့အတြက္  ယခုျပည္သူလူထုအတြက္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။ 

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင္အတူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးလြင္ ၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးစန္း၀င္း ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးတိုးခ်စ္တို႔ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၊သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ ျမိဳ႔နယ္မ်ားမွ စုေပါင္းအင္အားျဖည့္ကာ NLD ပါတီ၀င္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေဒၚနန္းအိစံကလည္း “ ၂၀၁၅ တုန္းကထက္ သာေအာင္ အားလံုးကို ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မဲဆြယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇရပ္ကြင္း ၊ လိပ္က်၊ ကြင္း(၃၀) ၊ ၀က္ေသ ၊ ဖက္႐ွည္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ ေခ်ာင္းႀကီး အစ႐ွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖက္႐ွည္ရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ယခုလို NLD ပါတီ၀င္မ်ား အင္းအားအလံုးအရင္းႏွင့္ မိမိတို္႔ရြာသို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အေပၚမွာလည္း မ်ားစြာ၀မ္းသာမိ ေၾကာင္း ၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ကို ဖြဲ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။