“ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ား မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Price(ေဈးႏႈန္း)ကို Freeze(ကန္႔သတ္မႈ)လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္က ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္က သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။        ။ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီအား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေဈးႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါက ေဈးႏႈန္းကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္က ေျပာသည္။

“ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ား မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Price(ေဈးႏႈန္း)ကို Freeze(ကန္႔သတ္မႈ)လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ပြဲတြင္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စက္သံုးဆီ တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်မႈသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ေဈးႏႈန္းကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဦးသန္႔စင္က ဆိုသည္။

“ဟို…သြားၿပီးေတာ့ မင္းဒီေဈးထက္ ပိုၿပီးေတာ့ မေရာင္းရဘူးလို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုေတာ့ ကန္႔သတ္ လို႔ေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ရင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္မ်ား ကန္႔သတ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ေဈးႏႈန္းကန္႔သတ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရဖူးေၾကာင္း အဆိုပါပြဲမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲေနသည့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို စကၤာပူႏုိင္ငံမွ အဓိက ဝယ္ယူတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ ရွိရာ စကၤာပူေဈးႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတို႔အေပၚ မူတည္၍ ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္း အတက္အက် ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္သံုးဆီကို ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ “ေလ့လာေနဆဲ” ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားသည္ဟု ဦးသန္႔စင္က ဆိုသည္။

စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ယခင္က အစိုးရကသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က 92 Ron တစ္စည္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၇၀ခန္႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉၀အထိ ျမင့္တက္လာသလို ဒီဇယ္ဆီမွာလည္း ယမန္ႏွစ္က တစ္စည္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၇၀ခန္႔မွ ယခုႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၉၀မွ ၁၀၀ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ထိုသို႔ ျမင့္တက္လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းရွိ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။