ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္း ငါးဖမ္းရန္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသား ၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရာမွ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ (၁) အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ။                   ။ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္း ငါးဖမ္းရန္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသား ၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရာမွ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ (၁) အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္းတြင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ ၀င္ေရာက္၍ ငါးဖမ္းေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံ တကၠနက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းကြၽန္း ေက်းရြာေန ေရာ္႐ွီး အူလႅာႏွင့္ ငါးဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသား ၆ ဦးအား ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ သမၼတ႐ံုးမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပည္သူ႔ အင္အားဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။