ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ယာဥ္တန္းက အစၥလာမၼစ္ လႈပ္ရွားမႈ ဟာမတ္စ္အဖြဲ႔၏ ပိုင္နက္အတြင္း ဝင္လွ်င္ဝင္ခ်င္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ထို ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာမီက ထိခုိက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္တန္းႏွင့္ လိုက္ပါလာေသာ လုံၿခံဳေရးသတင္းရင္းျမစ္က ဆိုသည္။

ဂါဇာစီးတီး၊ မတ္ ၁၃ ။           ။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္သို႔ မတ္ ၁၃ ရက္က ရွားရွားပါးပါး ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိသည့္ ပါလက္စတိုင္းဝန္ႀကီး ရာမီဟမ္ဒဲလ္လက္ရွ္၏ ယာဥ္တန္းကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေဖာက္ခြဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားရာ လူ ခုနစ္ဦး အနည္းငယ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ယာဥ္တန္းက အစၥလာမၼစ္ လႈပ္ရွားမႈ ဟာမတ္စ္အဖြဲ႔၏ ပိုင္နက္အတြင္း ဝင္လွ်င္ဝင္ခ်င္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ထို ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာမီက ထိခုိက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္တန္းႏွင့္ လိုက္ပါလာေသာ လုံၿခံဳေရးသတင္းရင္းျမစ္က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ယာဥ္တန္းတြင္ ပါလက္စတိုင္း ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ မာဂ်စ္ဖာရတ္ပါ လိုက္ပါလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎မွာလည္း ထိခုိက္မႈမရွိေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးသတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။
သမၼတ မာမြတ္အဘတ္စ္က ရာမီဟမ္ဒဲလ္လက္ရွ္၏ ယာဥ္တန္းကို သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ ပစ္မွတ္ထားျခင္းအျဖစ္ သုံးသပ္လ်က္ လက္သည္က်ဳးလြန္သူမ်ားက ၿပိဳင္ဖက္ ဟားမတ္စ္တို႔၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ပါလက္စတိုင္းမီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။
လက္ရွိအထိ ယခုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလာသည့္ အဖြဲ႔မရွိေသးေပ။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္အတြင္း ဟားမတ္စ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အစြန္းေရာက္မ်ားလည္း ရွိေနကာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ၎တို႔က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတတ္သည္။
ပစ္မွတ္ထား ေဖာက္ခြဲခံရၿပီးသည့္ အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာမီက စြန္႔ပစ္ေရသုံးစက္႐ုံကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ကို ရပ္စဲလုိက္ေၾကာင္း ၎ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာခဲ့သည္။