လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄ ေက်ာင္းမွ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္အခ်က္မွ် လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ဝန္းရံသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ။                     ။ ပညာေရးေကာလိပ္ရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာအတတ္သင္ပညာကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လွည္းကူးပညာေရးေကာ လိပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၃ဝဝ ခန္႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ နံနက္ပိုင္း ၈ နာရီ၊ ရန္ကုန္၊ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္ရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၃ဝဝ နီးပါးက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လွည့္လည္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာအတတ္သင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ သတ္မွတ္ကာ ပညာေရးတကၠသိုလ္သို႔ ေခၚယူေၾကာင္း၊ မပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း သားအမ်ားစုက အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ၄ ႏွစ္ ဆက္တက္ရၿပီး စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္တက္ၿပီးမွ အလယ္တန္းျပဆရာ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ကိုရဲေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

“ပထမႏွစ္က စတက္ရေတာ့ နစ္နာတာေပါ့။ ႏွစ္ေတြ ပိုၾကာသြားတယ္။ အလယ္တန္းျပျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အဲ့ဒီမွာ ၄ ႏွစ္တက္၊ ဘြဲ႕ရၿပီးမွ ဒီက ၂ ႏွစ္နဲ႔ဆိုရင္ ၆ ႏွစ္မွ အလယ္တန္းျပ ျဖစ္မဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ တတိယႏွစ္က စတက္ခြင့္ရရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ တက္ၿပီးၿပီေလ။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ရမွာ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ကိုရဲေဇာ္ဟိန္းက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ဆရာအတတ္သင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကေတာင္းဆိုေနၾက သည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရ တိုးျမွင့္ေခၚေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္မွ အေဝးသင္တက္မယ္။ အေဝးသင္ဘြဲ႔ရမွ အလယ္တန္းအဆင့္တိုးမယ္ဆိုတာက ကၽြန္မတို႔အတြက္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပုပ္တယ္။ အေဝးသင္တက္တဲ့ အခါ မွာလည္း ကၽြန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ေမဂ်ာ မရဘူး။ သူတို႔ ခ်ေပးတဲ့ေမဂ်ာပဲ ယူရမယ္။ ကၽြန္မတို႔ သိပၸံတြဲ စစ္စစ္ ႀကီး ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔ ခ်ေပးတဲ့ ဝိဇၨာပဲယူရတယ္။ သိပၸံကေန ဝိဇၨာယူရတယ္ဆိုတာ ဒါက ဘာမွမသက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥပဲ။ ဒီလိုေျပာင္းရတာက ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲမႈရွိတယ္ ” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္ ခဲ့သူ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္မွ မခင္ႏွင္းျဖဴက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄ ေက်ာင္းမွ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္အခ်က္မွ် လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ဝန္းရံသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅ ေက်ာင္းရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၄ ေက်ာင္းက ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရ တိုးျမွင့္ ေခၚေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ သိရသည္။