အလုပ္ထုတ္ခံထားရသူ ၂၀၃ ဦးရွိေနျပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးမွာလည္း ခက္ခဲလ်ွက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အလုပ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကဆိုသည္။

မႏၱေလး၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ။            ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ပလိပ္ ခ်ည္မ်ွင္ႏွင့္အေခ်ာထည္စက္ရုံမွ လႊဲေျပာင္းခံ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ား စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔ရုံးေရွ႕မွာ ေရာက္ရွိလ်ွက္ရွိသည္။

ယခင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အမွတ္(၂)ပလိပ္ ခ်ည္မ်ွင္ႏွင့္အေခ်ာထည္စက္ရုံကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပန္ဒါကုမၸဏီက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားပါ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ႔ျပီး ယခုအခါတြင္ ၎ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ျခင္း ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အလုပ္ထုတ္ခဲ႔သည့္အတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ညိႈႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလႊဲေျပာင္းခံ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း စက္ရုံစိတ္မွဴး ေဒၚဇာဇာလတ္က ဆိုသည္။

ေဒၚဇာဇာလတ္က "လႊဲေျပာင္းခံ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းေတြကို ဥပေဒမဲ႔ အလုပ္ထုတ္ပစ္တာ။ အလုပ္မွာ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လို႔ ခိုးလို႔ ဝွက္လို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအတိုင္း အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြကို သူတို႔ တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားတဲ႔EC စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္လို႔ဆိုျပီး အလုပ္ထုတ္ပစ္တာ။"ဟု ေျပာသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံထားရသူ ၂၀၃ ဦးရွိေနျပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးမွာလည္း ခက္ခဲလ်ွက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အလုပ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကဆိုသည္။

အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ညိႈႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟုလည္း အလုပ္ ထုတ္ခံထားရသူမ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပလိပ္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္နဲ႔ အေခ်ာကိုင္စက္ရံုမွ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ဇူလိုင္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထား ခ်ဳပ္ဆုိရန္ႏွင့္သတ္မွတ္ရက္အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း မရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္မယ္ဆုိတဲ့ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေၾကညာထားခဲ့မႈအေပၚ စက္ရံု၀န္ထမ္းမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသးသည္။