ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္အေနျဖင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆႏၵျပေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပခုကၠဴ၊စက္တင္ဘာ ၁၄ ။         ။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္႐ွိေရးအတြက္ ပခုကၠဴပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္း သားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္ကာ ပခုကၠဴပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔က လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္အေနျဖင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆႏၵျပေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

" ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေကာလိပ္ ပညာဆက္လက္သင္တာသည္ ဝိဇၨာ၊သိပၸံဘက္က အေဝးသင္မွာ မျဖစ္သင့္ ဘူး။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာသာျဖစ္သင့္တယ္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္ကို ပညာေရးေကာလိပ္က ၂ ႏွစ္ ဆင္း တဲ့လူေတြက B.Ed ပါင္းကူး Grade point မွီတဲ့သူေတြက တက္ရတယ္။ Grade point မွီတဲ့သူက ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲပါတယ္။"ဟု ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားရသူမ်ားေနၿပီး နစ္နာသူ ၉၀ ရာႏႈန္း ေလာက္ ႐ွိေနသည္ဟု ကိုေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္စတင္ေခၚယူစဥ္က တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ အမွတ္ ၄၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ မူလတန္းဆရာ အတတ္သင္ဟုသာ ေခၚယူခဲ့ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ အလယ္တန္းျပသင္တန္းဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း မူလတန္းျပတာဝန္မ်ားသာ ထမ္းေဆာင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

 

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေကာလိပ္ကို အမွတ္ ၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ခြဲတမ္းနဲ႔ဝင္ခဲ့ရတယ္။ ပထမႏွစ္မွာ မူလတန္းသင္႐ိုးသင္ခဲ့ရတယ္။ဒုတိယႏွစ္မွာ အလယ္တန္းျပ သင္႐ိုးသင္ၿပီးေတာ့ အလယ္တန္းျပေအာင္လက္မွတ္နဲ႔ မူလတန္းဆင္းရတယ္"ဟု ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ သင္တန္းဆင္းၿပီး မူလတန္းျပ တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ အလယ္တန္းျပအဆင့္ ၊ အလယ္တန္းျပ ၃ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ အထက္တန္းျပ ဝင္ခြင့္ ရ႐ွိေရးမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္ ထြက္ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ အလယ္တန္းျပရာထူးတိုးရန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရ႐ွိမွ ရာထူးတိုးေျဖဆိုခြင့္႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄ ေက်ာင္းမွ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္အခ်က္မွ် လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းမရွိေသးေပ။