ေဟာင္သံတညံညံနဲ႔ ေခြးေတြနဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္မႈဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘရစ္္ဇစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ထပ္မံက်င္းပေရး ေတာင္းဆိုမယ့္ ဆႏၵျပသမႈႀကီးမတုိင္မီ အႀကိဳဆင္ႏႊဲတဲ့ ဆႏၵျပသမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လန္ဒန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ။         ။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အီးယူကေန ခြဲထြက္တဲ့ ဘရစ္ဇစ္္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ Wooferendum ဆိုတဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမွာေတာ့ ေခြးေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေခြးပိုင္ရွင္ေတြ ပါ၀င္္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘရစ္ဇစ္ဟာ မဟာအမွားပဲလို႔ ယုံၾကည္ယူဆတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြကိုယ္္စား ေခြးေတြက ေဟာင္သံေပးလို႔ ကန္႔႔ကြက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ Wooferendum ကုိ ျပဳလုပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ referendum ဆိုတဲ့ ျပည္္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲအစား Wooferendum ဆိုၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္က ဒီဆႏၵျပသမႈမွာ ေခြးအမ်ဳိးအစား မ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ၿပီး ေခြးပုိင္ရွင္ဆႏၵျပသူေတြက ဘရစ္္ဇစ္နဲ႔႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ဆႏၵမဲ ေကာက္ယူဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခုခ်ိန္ဟာ Wooferendum လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ပဲ။”လို႔ ေလဘာပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ စေတလာခရာေစးက ေျပာပါတယ္။

ခုလို ေဟာင္သံတညံညံနဲ႔ ေခြးေတြနဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္မႈဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘရစ္္ဇစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ထပ္မံက်င္းပေရး ေတာင္းဆိုမယ့္ ဆႏၵျပသမႈႀကီးမတုိင္မီ အႀကိဳဆင္ႏႊဲတဲ့ ဆႏၵျပသမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမကေတာ့ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲသစ္ ထပ္ၿပီး က်င္းပဖို႔ကို ျငင္းဆန္ၿပီး ဒီလို က်င္းပရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ က ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ယုံၾကည္မႈကို ဖ်က္္ဆီးလိုက္တာပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။