ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္းဆံုးေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္းဆံုးေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရွိေသာ Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd (MNTC)၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ၿမိဳ႕ရြာေက်းလက္မက်န္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာအက်ိဳးရွိစြာ အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ ယေန႔ကစၿပီးေတာ့ တက္ကုန္ရြက္စံု ဖြင့္ၿပီးေတာ့ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လိုင္စင္ရရွိသည့္ Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd  ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို MPT,Ooredoo ႏွင့္ Telenor တို႔က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd အေနျဖင့္ လာမည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ Network(ကြန္ယက္)ကို အေကာင္းဆံုး The Best Network ျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္သြားၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီအေပၚကေနၿပီးေတာ့ပဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို အေကာင္းဆံုး ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွသာ ေျပာဆိုသြားမည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗီယက္ႏုိင္ငံမွ Viettel ကုမၸဏီျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။