အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ ၄ ဦးႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦးတို႔သည္ အႏၱာတိတ္ကၽြန္းဆြယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းအစြန္းမွ ရြိဳင္းဗီလီကၽြန္းေပၚ၌ ေလ့လာေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

အာဂ်င္တီးနား၊ မတ္ ၁၄ ။                             ။ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းေဒသျဖစ္ေသာ အႏၱာတိတ္ရွိ ေလ့လာေရးစခန္းမွ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္ ရန္ထြက္လာသည့္ အေမရိကန္ေရခဲျပင္ခြဲသေဘၤာၾကီးသည္ ပင္လယ္တြင္းရွိ ထူထပ္လွေသာေရခဲတံုးၾကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ အခ်ိန္မီေရာက္မလာႏုိင္သည့္အတြက္ ပိတ္မိေနေသာ သိပၸံပညာရွင္ ၄ ဦးႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦးကုိ အာဂ်င္တီးနားေရတပ္က အဂၤါေန႔က ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ ၄ ဦးႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦးတို႔သည္ အႏၱာတိတ္ကၽြန္းဆြယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းအစြန္းမွ ရြိဳင္းဗီလီကၽြန္းေပၚ၌ ေလ့လာေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သူတို႔ ၅ ဦးအား ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ေခၚေဆာင္ျပီး အာဂ်င္တီးနားေရခြဲျပင္ခြဲသေဘၤာၾကီးျဖစ္သည့္ အယ္လ္မီရန္တီ အိုင္ရစ္ဇာေပၚသို႔ တင္ေပးခဲ့ကာ ၅ ဦးစလံုး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါ့အျပင္ အာဂ်င္တီးနားကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ကီလိုဂရမ္ ၄၀၀ ခန္႔ေလးေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔ကို ၂နာရီခြဲခန္႔ၾကာျမင့္ေအာင္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ေတာင္၀င္ရိုးစြန္း အႏၱာတိတ္ေဒသပရိုဂရမ္အဖြဲ႔သည္ ၄င္းတို႔၏ေလ့လာေရးသေဘၤာၾကီးျဖစ္ေသာ ေလာရင့္စ္အမ္ဂိုးလ္အေနျဖင့္ ရြိဳင္းဗီလီကၽြန္းအနားရွိ ၈ မုိင္ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ေရခဲတံုးၾကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အာဂ်င္တီးနားေရတပ္ကို အေရးေပၚအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အာဂ်င္တီးနား၏ အယ္လ္မီရန္တီအိုင္ရစ္ဇာ သေဘၤာၾကီးသည္ ကင္းေဂ်ာ့ကၽြန္းေပၚရွိ ကာလင္နီေလ့လာေရး အေျခစိုက္စခန္း၌ ရွိေနခဲ့ျပီး အကူအညီေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျပာခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ အာဂ်င္တီးနားေရတပ္ကလည္း ၄င္းတို႔၏တရား၀င္ တြစ္တာအေကာင့္၌ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေနေသာ ဗီဒီယိုဖုိင္အား တင္ခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ထားေသာ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔ကို ရာသီဥတုေကာင္းမြန္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အေမရိကန္ပိုင္ ေလာရင့္စ္အမ္ဂိုးလ္သေဘၤာၾကီးေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု အာဂ်င္တီးနားတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။