ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွ မိုးေရမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ လူေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု(၁၁)စု၊ လူဦးေရ ၄၉ ဦးခန္႔ ေရလြတ္ရာသို႔ ယာယီေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ရသည္။

ဓာတ္ပံု - ေမာ့ေတာင္သစၥာ(ေဒသခံ)

ၿမိတ္၊ ဇန္နဝါရီ- ၁၀ ။               ။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သိန္ခြန္းေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရိွ ေမာ့ေတာင္ေဒသ အမွတ္(၉) ေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္မွ စတင္ရြာသြန္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါမဲ့ မိုးေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္က ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ႐ုတ္တရက္ႀကီးျမင့္ခဲ့သည္။

ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွ မိုးေရမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ လူေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု(၁၁)စု၊ လူဦးေရ ၄၉ ဦးခန္႔ ေရလြတ္ရာသို႔ ယာယီေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ရသည္။

ယင္းအျပင္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ရြာလယ္တံတားတစ္စင္းမွာလည္း နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရျပီး လူေနအိမ္ ၃ လံုး ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရႏွင့္ ေမ်ာပါခဲ့ရသည္ဟု ေမာ့ေတာင္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရသည္။

လက္ရိွ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေရနစ္ျမဳပ္မွဳ အေျခအေန ျပန္လည္ေလ်ာ့က်ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည့္ ေနရာမ်ားျပဳျပင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေမာ့ေတာင္ေဒသရိွ အမွတ္(၁၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ေဆာင္ရြက္ျပဳျပင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမိတ္ခ႐ိုင္ ေမာ့ေတာင္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေရၾကီးေရ လွ်ံမွဳျဖစ္ သကဲ့သို႔ ၿမိတ္ခရိုင္ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရိွသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ပရာကြ်တ္ခီရီခံခ႐ိုင္အျပင္ ခ႐ိုင္၁၂ ခု တြင္ ႐ုတ္တရက္ေရၾကီးျမင့္မႈ   ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရျပီး ေရႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ လူေသဆံုးမွဳ ၂၁ ဦးအထိ ရိွခဲ့သည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ေလးခုသို႔ သက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ခန္႔မွန္ထားသည္။