"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိုရင္ ကြမ္းၿခံကုန္း ေကာ႔မွဴးဘက္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္ ရန္ကုန္ျမစ္ႀကီးရဲ႕ထိပ္ကို ႏုိင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းေတြကို ေရြ႕လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။             ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ ေကာ႔မွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းႀကီးတည္ေဆာက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

စက္တင္လာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕႔နယ္ ေကာ႔မွဴးေက်းရြာ၌ျပဳလုပ္သည့္ ဒီေရေတာပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိုရင္ ကြမ္းၿခံကုန္း ေကာ႔မွဴးဘက္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္ ရန္ကုန္ျမစ္ႀကီးရဲ႕ထိပ္ကို ႏုိင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းေတြကို ေရြ႕လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္ထိပ္ကို သေဘၤာေတြ၀င္လာႏုိင္မယ္ သေဘၤာေတြ၀င္ထြက္ခြင့္ရႏိုင္မယ္႔ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေရစူးပုိၿပီးနက္တဲ႔ သေဘၤာေတြကိုဆိုက္ကပ္ခြင့္ ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္းေလ႔လာဆန္းစစ္မႈေတြကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာသည္။

ထိုကဲ႔သို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမခံစားရေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေပးႏုိင္မည့္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ား၊ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွေဒသခံမ်ားအတြက္ ငါး၊ ပုဇြန္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိဳးညီညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဒီေရေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည္။