“ နယ္ေတြမွာ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ေနတယ္။ စာတင္ထားတာ သူမွ မလာတာ၊သူ မလာဘဲ တင္ထားတာ သူေရးမွန္း၊ တျခားသူေရးမွန္း ဘယ္လိုလုပ္သိမလဲ၊ စာက အတည္ယူလို႔ မရဘူး၊သူ လာရမယ္ေလ။ ေတြ ့ရမွာ ေလ

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ။           ။ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထား သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ မလာေရာက္ေသးသည့္အတြက္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

“ နယ္ေတြမွာ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ေနတယ္။ စာတင္ထားတာ သူမွ မလာတာ၊သူ မလာဘဲ တင္ထားတာ သူေရးမွန္း၊ တျခားသူေရးမွန္း ဘယ္လိုလုပ္သိမလဲ၊ စာက အတည္ယူလို႔ မရဘူး၊သူ လာရမယ္ေလ။ ေတြ ့ရမွာ ေလ ” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ က ေျပာသည္။

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ျပီး၊ ယခု က်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ ေျမာက္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ခြင့္တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဟု ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္၊  ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္လည္း လုပ္ေနပါတယ္။ နယ္ေတြလည္းဆင္းတယ္။ သြားတယ္၊ လာတယ္။ ေဒသ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတာ့ သူ က်န္းမာေရးေၾကာင့္လည္း တစ္ပိုင္း ပါတယ္၊ က်န္းမာေရးက သိပ္မေကာင္းဘူး။ နယ္ေတြလည္းသြားတယ္၊ လာတယ္။ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္တယ္။ ဆက္တက္ဖို႔က အေနအထားအမ်ားႀကီး အားေကာင္းပါတယ္ ”ဟု ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း မွာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ စာတင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ စာတင္ ထားသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရာ ဖုန္းပိတ္ထားသည္။

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဒုတိယေမးခြန္းအမ်ားဆုံးေမးျမန္းထားသည္ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည္၊