ေရႊေရာင္း၀ယ္ျခင္းကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေရႊအသင္းတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေရႊေရာင္း၀ယ္ျခင္းကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေရႊအသင္းတို႔က
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ဗဟိုဘဏ္တို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ဗဟိုေဈးကြက္ႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မည့္
ျမန္မာ့ေရႊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတို႔ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပင္
ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

"ဒီေဈးကြက္ႀကီးေပၚေပါက္ဖုိ႔ အန္ကယ္တို႔အားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးပဲ လုပ္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က
ေရႊကို တင္ပို႔မယ္။ တင္သြင္းမယ္။ မူ၀ါဒကအစ ဒီေဈးကြက္မွာ ဘယ္ လို ကုန္သြယ္မႈလုပ္မလဲ။
Rule နဲ႔ Regulation ဘယ္လိုရွိမလဲ။ ဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က ပံ့ပိုးေပးမွ၊ သတ္မွတ္ေပးမွ
အန္ကယ္တို႔က ဒီမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ရမွာ။ အန္ကယ္တို႔က မူ၀ါဒခ်ေပးတဲ့အပိုင္း
မဟုတ္ေတာ့ အခုလိုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာ(ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ )တာ အန္ကယ္တို႔လည္း
သိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပံ့ပိုးကူညီေပးမယ္။ သူတို႔ဘက္က ျမန္ျမန္လုပ္ရင္ေတာ့
ျမန္ျမန္ေပၚ ေပါက္လာမွာေပါ့" ဟု အဆိုပါေဈးကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေရႊဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ေဈးကြက္ဒါ႐ိုက္တာ လည္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ထိုေဈးကြက္ႀကီး ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိတြင္ ေရႊက႑ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ပို႔ကုန္ ကန္႔သတ္ကုန္စည္ထဲမွ ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ မူ၀ါဒေရးဆြဲၿပီးခ်ိန္တြင္
ပယ္ဖ်က္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

"အခုပဲ စီးပြားကူးသန္းက ပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီမူ၀ါဒၿပီးသြားတဲ့အခါ တစ္ခါတည္း
သူတို႔ ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းလည္း ထိုင္ထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့
ဒီမူ၀ါဒေရးဖုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေရႊအပါအ၀င္ ေရနံႏွင့္ စိန္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ကုန္စည္ထဲမွ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ သတၱဳတြင္း
ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ေရႊႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္လုပ္ၿပီးပစၥည္းကို ေရာင္းခ် ခြင့္ရွိသည္ဟု
ပါထားၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ယင္းအျပင္ နည္းဥပေဒထဲတြင္ ေရာင္းခြင့္၊ ၀ယ္ခြင့္ ပါမစ္ပါ ထည့္သြင္းထားရန္
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို
ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ေရႊကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း
သတ္မွတ္ေပးရန္ အခ်က္သာ လိုအပ္ေတာ့ရာ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း
သတ္မွတ္ေပးရန္ လုပ္ထားၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ တည္ေထာင္မည့္ ေနရာအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပံ့ပိုးကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးတို႔ကလည္း ကူညီေပးမည္ဟု
ေရႊအသင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

"ေနရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းအားျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုတာ
သိတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကူညီေပးမယ္။
ဘယ္ေနရာေတြ လုပ္ေပးမလဲဆိုေတာ့ စည္ပင္သာယာ ကန္ထ႐ိုက္ေတြနဲ႔ တျခားအေပးအယူလုပ္တဲ့
ကြန္ဒိုေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္ကြန္ဒိုကျဖင့္ သင့္ေတာ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးမယ္။ စသျဖင့္
ေနရာအေနအထားကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေကာ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို
ကူညီေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ အဆိုျပဳခ်က္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တင္ခိုင္းထားတာရွိတယ္။
ေနရာအတိအက်ကေတာ့ ရမွပဲ ေျပာလို႔ရမယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ေရႊဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊေဈးကြက္ႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊
လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ ေပၚေပါက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေၾကာင့္
မၾကာခင္ ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ဟု ေရႊဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏
ေဈးကြက္ဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စီးပြားကူးသန္း၊ ဗဟိုဘဏ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္တို႔ႏွင့္သာ
ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရၿပီး ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ တည္ေထာင္ၿပီးပါက သတၱဳက႑ကို
တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲရွိ သည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ သတၱဳက႑
ထည့္သြင္း၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။