ျပည္တြင္းသစ္ရွားပါးၿပီး ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ပိတ္ရျခင္းျဖစ္ ...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမန္မာ့သစ္လံုးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမန္မာ့သစ္လံုးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ လစဥ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ သစ္လံုးႏွင့္ သစ္ခြဲသားမ်ားအနက္မွ က်ပ္ေငြတင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ
သစ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ရန္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္တြင္းရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား သံုးစြဲရာတြင္ ေဈးသက္သာေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း သစ္ရွားပါးၿပီး
ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈ ပိတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွ အျမဲတမ္းဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦး၀င္းေဇာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"မူ၀ါဒဆုိတာက လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေန အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္
ေျပာင္းလဲရတာပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ တရား၀င္ သစ္ရွားေနတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔
ျပည္သူေတြက ေဈးႀကီေပးၿပီး ၀ယ္သံုးေနရတာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့သေဘာပါ" ဟု
၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုး၀င္းက
ယခုကဲ့သုိ႔ျပည္ပ တင္ပို႔ခြင့္ ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း သံုးစြဲမႈ ဖူလံုလာၿပီး ျပည္တြင္းပရိေဘာဂ
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရား၀င္သစ္ရရွိမႈ မ်ားလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္
ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြေလ်ာ့သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုန္ၾကမ္း ေပါေပါမ်ားမ်ားရမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း
ပုိအက်ဳိးရွိလာႏိုင္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ ဆိုတာကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ်
ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ ရွာႏုိင္ရင္အေကာင္းဆံုးပဲ။ ဒါေပမဲ့ အသင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္တဲ့
မူ၀ါဒေတြကို ေထာက္ခံသြားမွာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

က်ပ္ေငြတင္ဒါျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္ သစ္မ်ား ျပည္ပသစ္တင္ပုိ႔မႈ လာမည့္ ေမ ၁ ရက္တြင္
စတင္ပိတ္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ထပ္မံ ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသျဖင့္ ျပန္သံုးသပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခြန္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ထိခိုက္တာေတာ့ ဟုတ္ေပမဲ့ သစ္တင္ဒါမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ သစ္ေတြကသာ
အေကာင္းစားေတြ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲကက်န္တဲ့ အရည္အေသြး သိပ္မေကာင္းတာေတြကိုမွ
ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ေရာင္းတာပါ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ေရာင္းတာက ျပည္တြင္းသံုးစြဲဖုိ႔ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီထဲက
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကုိ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျပည္ပတင္ပို႔ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်န္တဲ့
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကျပည္တြင္းမွာ သံုးစြဲတာေပါ့" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဦးခြန္ေအာင္စုိးက "ျပည္တြင္းကို ေရာင္းခ်တာက ျပည္တြင္းသံုးစြဲဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။
ျပည္ပတင္ပို႔တာမ်ားရင္ ျပည္တြင္းမွာေမွာင္ခိုသစ္ေတြပဲ မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္သည္ေတြကေတာ့
ရသေလာက္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ခ်င္တာေပါ့ေလ။ တင္သြင္းတဲ့ ၀ယ္လက္ေတြကလည္း
အရည္အေသြးေကာင္းမွပဲ ၀ယ္တာမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ အစကတည္းက ႏိုင္ငံျခားတင္ဒါေအာက္
အရည္အေသြး အမ်ားႀကီးနိမ့္တဲ့ သစ္ေတြျဖစ္လုိ႔ အမ်ားႀကီးလည္း တင္ပုိ႔လုိ႔ မရပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။