လူငယ္ေတြၾကား ေရးပန္းစားခဲ့သည့္ ေဒါင္းစာေပတုိက္မွ ထုတ္ေဝေသာ 'ေရးေပးပါ' စာအုပ္ကို မိုဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္းအသြင္ေျပာင္း၍ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်န္းရွင္းစကြဲတြင္က်င္းပေသာ ေရးေပးပါ အက္ပလီေကးရွင္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်န္းရွင္းစကြဲတြင္က်င္းပေသာ ေရးေပးပါ အက္ပလီေကးရွင္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လူငယ္ေတြၾကား ေရးပန္းစားခဲ့သည့္ ေဒါင္းစာေပတုိက္မွ ထုတ္ေဝေသာ 'ေရးေပးပါ' စာအုပ္ကို
မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းအသြင္ေျပာင္း၍ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ
အက္ပလီေကးရွင္းကို ျပည္တြင္း၌ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Creative Studio က ေရးဆြဲေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရးေပးပါ စာအုပ္သည္ သူ႔အႀကိဳက္ ကိုယ့္အႀကိဳက္ သိေစရန္ႏွင့္ ခံစားမႈမ်ားဖလွယ္ရန္ ေပါင္းကူး
တံတားတစ္ခုအျဖစ္ေရပန္းစားခဲ့သည့္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါေရးေပးပါစာအုပ္ကို မိုဘုိင္း
အက္ပလီေကးရွင္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ အမွတ္တရေရးခုိင္းေစလုိေသာ
သူကို အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေရးခုိင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အက္ပလီးေကးရွင္းကို Google Play Store ၌ ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ကာ အန္းဒ႐ိြဳက္စနစ္သံုး
စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး iOS စနစ္အတြက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္
စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရးေပးပါ အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳသူ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္
ေရးခုိင္းႏုိင္မည့္အျပင္ မိမိေရးခုိင္းေစလုိေသာ သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ သိ႐ံုျဖင့္လည္း ေရးခုိင္းႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။

''ဒီအက္ပလီေကးရွင္းကို သံုးတဲ့သူ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေရးခုိင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ေရခုိင္းေစလုိတဲ့သူရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကို Invite လုပ္လုိက္ရင္ သူရဲ႕ဖုန္းထဲကို မက္ေဆ့ခ်္အေနနဲ႔
Invite လုပ္ထားတာေရာက္မယ္၊ အဲဒီမက္ေဆ့ခ်္မွာအက္ပလီေကးရွင္းကို
ေဒါင္းလုိ႔ရမယ့္လင့္ ပါမယ္''ဟု Creative Studio မွ နည္းပညာရွင္ ဦးေအာင္မ်ဳိးက
ေျပာသည္။

ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္း ေလးေယာက္အထိ အခမဲ့
ေရးခုိင္းႏုိင္ၿပီး ေလးေယာက္ျပည့္သြားပါက ငါးေယာက္စာ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ထပ္စာအုပ္
(သို႔မဟုတ္) စာမ်က္ႏွာမ်ားကို Shopping Cart မွတစ္ဆင့္ ကုတ္နံပါတ္႐ုိက္ထည့္ကာ
ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုတ္နံပါတ္ရရွိရန္ easyPoints ၏ ၅ဝဝ တန္ ကူပြန္ပါဝင္ေသာ ကုတ္ကို
အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ကူပြန္မ်ားကို ABC, G&G, ecity, Capital, Awba, Union, လူႀကီးမင္း၊ Wai Yan
စသည့္ စတုိးဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။