ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာအူရီဒူးျမန္မာသည္ 4G ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈကို မေကြးၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာအူရီဒူးျမန္မာသည္ 4G ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈကို
မေကြးၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ 4G ကြန္ရက္ကို မေကြးၿမိဳ႕ရွိ လူဦးေရ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္းသားကတ္
(သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ထမ္းကတ္မ်ားကို ျပသကာ အူရီဒူးဆင္းကတ္မ်ားႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို
ဝယ္ယူပါက အူရီဒူး၏ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

''မေကြးၿမိဳ႕မွာ တကၠသိုလ္ေတြအမ်ားႀကီး ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔
လူငယ္ေတြကို အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ ဗဟုသုတတုိးပြားေအာင္ ေလ့လာေစလုိပါတယ္။ ဒါမွသာ
သူတို႔ေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးကို သင္ယူေလ့လာခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏
ေစ်းကြက္ဌာနအႀကီးအကဲ Charity Safford က ေျပာသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပုဂံတြင္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးခဲ့ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ပထမဦးဆံုး 4G ကြန္ရက္ တုိးခ်ဲ႕ေသာ
ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။