တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ အေရးအသားမ်ား ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည့္ သူရိယေနဝင္းဂ်ာနယ္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာက ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ အေရးအသားမ်ား ထည့္သြင္း
ေရးသားခဲ့သည့္ သူရိယေနဝင္းဂ်ာနယ္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာက ဆက္သြယ္ေရး
ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေန ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ေဇာ္ (ၿငိမ္း)က သက္ဆုိင္ရာသုိ႔တုိင္ၾကားရာတြင္
အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ သူရိယေနဝန္းသည္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား
ျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး တုိးႏုိင္မန္း(ၿငိမ္း)မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ
ျပည္သူမ်ား ဖတ္႐ႈလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမမွန္မကန္
လုပ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၄င္းပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားျဖင့္
အြန္လုိင္းေပၚတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တုိင္ၾကားမႈတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ ရက္ထုတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္
သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ 'သားႏွစ္ေယာက္ ဓားႏွစ္လက္ သမၼတအိပ္မက္ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲပင္
မန္းသဘင္ရဲ႕ နန္းပလႅင္' ေခါင္းစီးေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ထုတ္ သူရိယေနဝန္း
သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း(ၿငိမ္း)၏ ဓာတ္ပုံျဖင့္ 'သူႀကီးဘေရႊရဲ႕ ဒုတိယ
ဇာတ္ေကာင္ ခ႐ုိနီေတြကုိ ေဖာင္ေပၚတင္ၿပီး ဧရာဝတီထဲ ေမွ်ာလုိ႔ရမလား' ေခါင္းစီးပါ
ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ဝ ရက္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ 'စိန္ကညႇာတယ္..
မန္းကႏႊာတယ္.... မန္း' သုိ႔မဟုတ္ 'သစၥာေဖာက္လား သူရဲေကာင္းလား ေတာ္လွန္သူလား
ဦးေရႊမန္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အစီရင္ခံစာ' သုိ႔မဟုတ္ 'ကုိယ့္တပ္ကုိယ္ျပန္နင္းျခင္းလား' ေခါင္းစီးပါ
ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေခတ္သစ္ဇီးသီးသည္ မဗ်ဳိင္း၏ သံေဝဂ ေခါင္းစီးပါ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
သူရေရႊမန္း(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ၄င္း၏သား ႏွစ္ဦးအေပၚ အမ်ားျပည္သူအထင္အျမင္ လြဲမွားေစျခင္း၊
ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိမႈျဖင့္
တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါအမႈကုိ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္အမႈဖြင့္
အေရးယူထားသည္။