ညပုိင္းတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါေႀကာင့္ ေရရွည္တြင္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္
ညပုိင္းတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါေႀကာင့္ ေရရွည္တြင္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ ။ ေနာ္ေဝးသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာ လားစ္ေလာင္ဆန္ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီ အဖြဲ ့သည္ ညပုိင္းတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ၁၁ ႏွစ္ႀကာ ေလ့လာခဲ့ရာမွ ယင္း သုေတသနရလဒ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ ့ရွိၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

ဥေရာပတဝန္းရွိ အသက္ ၂၀ ႏွစ္မွ ၈၉ ႏွစ္အႀကား အမ်ဳိးသား ၊ အမ်ဳိးသမီး ၅၄၂၇၉ ဦးတုိ ့၏ က်န္းမာေရး အေၿခအေနကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူကာ ယင္းသုေတနအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ရသည္ ဟု ေဒါက္တာ လားစ္ေလာင္ဆန္က ရွင္းၿပသည္ ။

ညပုိင္းအိပ္မေပ်ာ္မွဳ ရွည္ႀကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုိယ္တြင္းေသြး လည္ပတ္မွဳေႏွးလာၿခင္း ၊ ပင္ပန္းလာၿခင္း ၊ အသက္ရွဴရခက္ခဲလာၿခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏွလုံးကုိ ထိခုိက္ၿခင္းၿဖင့္ အဆုံးသတ္သြားေႀကာင္း သိရသည္ ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay