မေျပာမျဖစ္ေတာ့တဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အနၲရာယ္
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားပါသည္။ ဟင္းမ်ားတြင္ ထည့္ခ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိမ္းလိုက္ သုတ္စား၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစရွိသည့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူအမ်ားစားသံုးေနၾကပါသည္။ စာေရးသူသည္လည္း ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ေန႔စဥ္နည္းပါး စားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ေစ်းသို႔မသြားႏိုင္ပါ။ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္သာ ေစ်းဝယ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ဝယ္ယူသည့္အခါတိုင္း တစ္ပတ္လံုး အစားခံႏိုင္ရန္အတြက္ အေရာင္စံု အနီ၊ လိေမၼာ္၊ အဝါႏွင့္ အစိမ္းေရာင္မ်ားကို မၽွၿပီး ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ဝယ္ယူၿပီးသည့္ အခါတြင္လည္း အသီး၏ ျပင္ပ၌ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားရွိခဲ့ပါက ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ေရခဲေသတၱာထဲသို႔ မထည့္ဘဲ အျပင္အခန္းအပူခ်ိန္တြင္သာ ေလသလပ္ထားပါသည္။ ဦးစြာမွည့္လာေသာ အနီသီးမ်ားကို ေရြးစားပါသည္။ တစ္ပတ္အတြင္း လိေမၼာ္ႏွင့္ အဝါသီးမ်ားမွာ မွည့္လာၿပီး အနီေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားၾကသလို အစိမ္းသီးမ်ားမွာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း အဝါ၊ လိေမၼာ္မွ အနီေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲျပီး မွည့္လာၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မွည့္သြားေသာ အနီသီးမ်ားကို မစားမိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေပ်ာ့အိၿပီး စားမရေလာက္ေအာင္ ပုပ္ကုန္၍ စြန္႔ပစ္ရပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါတို႔၏ ဇီဝကမၼအရ သဘာဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ စာေရးသူသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုတစ္ႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတိထားမိသည္မွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မတူၾကဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ ဝယ္လာခဲ့လၽွင္ ဝယ္လာသည့္အတိုင္း အေရာင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသလို ေပ်ာ့အိၿပီး ပုပ္သြားျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိၾကပါ။ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ တာရွည္ခံၿပီး မပုပ္မသိုးရန္အတြက္ ဓာတုေဆးရည္မ်ား စိမ္ထားၿပီးမွ ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဤျဖစ္ရပ္ကို သံသယရွိေနၿပီး ဓာတုေဆးရည္ အစြမ္းမည္မၽွ ၾကာၾကာခံႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလိုသည့္အတြက္ မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်းမွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားအနက္ လိေမၼာ္ေရာင္သန္းေနသည့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး (၃)လံုးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ပစ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ သံုးလတိတိ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓာတ္ပံု၌ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခရမ္းခ်ဥ္သီး (၃)လံုး၏ မူလအေရာင္မွာ လံုးဝ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသလို ေပ်ာ့ျခင္း၊ ႏြမ္းသြားျခင္းလည္း လံုးဝမရွိခဲ့ပါ။ လြန္စြာေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ ဤအျဖစ္ကို ၾကည့္ၿပီး ယခင္က မံမီလူေသ အေလာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္မပုပ္မသိုးရေအာင္ ေဆးရည္စိမ္ရေၾကာင္းကို သတိရမိပါသည္။

ဤသို႔ မပုပ္မသိုး ၾကာရွည္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဆးရည္စိမ္ထားေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို စားမိၾကေသာ လူမ်ား၏ ဝမ္းတြင္းကလီစာမ်ားတြင္ ထိုေဆးရည္မ်ား မည္မၽွေရာက္ရွိ ေနၾကၿပီကို မည္သူမၽွမသိရွိႏိုင္ပါ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အသုတ္မ်ိဳးစံု လုပ္၍ အစိမ္းလိုက္ စားၾကသူမ်ားပါသည္။ ၎တို႔ အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတုေဆးရည္မ်ားသည္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၏ ျပင္ပမဟုတ္ဘဲ အတြင္းထိေအာင္ စိမ့္ဝင္ေနေသာေၾကာင့္ သံုးလတိတိ ေနျပည္ေတာ္ကဲသို႔ ပူျပင္းေသာ ရာသီကာလ၏ အခန္းအပူခ်ိန္၌ပင္ လံုးဝအေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသလို ပုပ္ေပ်ာ့သြားျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုေဆးရည္ စိမ္ထားၾကေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို စားသံုးမိၾကသူတို႔၏ ႏူးညံ့ေသာ အစာအိမ္၊ အူသိမ္မ်ားအျပင္ အစာအဆိုး၊ အေကာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးေနရသည့္ အသည္း၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလာၿပီး လြန္စြာ အနၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယခင္ကႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ယခုအခါ ဆန္းျပားေသာေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး လူ႔သက္တမ္းမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း တိုလာၾကပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ားကို ဓာတုေဆးအသံုးျပဳ၍ ေရာင္းခ်ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ “လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစာမ်ားကို ဆက္လက္ စားေသာက္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး သမားမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ေလာဘအတြက္ အနၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ မတားျမစ္သ၍ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။” ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးသူတို႔သည္ မိမိတို႔ဖက္မွ အနၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရန္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္းမိမိတို႔ ဝယ္ယူလိုက္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားသည္ ဓာတုေဆးရည္ အသံုးျပဳထားျခင္း ရွိ/မရွိကို မည္သူမၽွေသခ်ာစြာ မသိရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ပါ၍ မိမိကို အနၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမၽွ အသီးအႏွံႏွင့္ အရြက္မ်ားအား ဝယ္ၿပီးၿပီးခ်င္း အစိမ္းစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ။ မစားခင္ အနၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ဝယ္ယူလာေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို ေရျဖင့္ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာၿပီး ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ စိမ္ထားပါ။ ေရကိုလည္း မၾကာခဏလဲလွယ္ေပးၾကပါ။ သရက္သီး အကင္းမ်ားကို မစားသံုးမီေရစိမ္၍ အထဲမွအဖန္ရည္ကို စိမ့္ထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ဓာတုေဆးရည္ အနၲရာယ္ကို လံုးဝထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ေသးမည္ မဟုတ္ပါ။

အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရး ေလာဘသမားမ်ားကို ရွာေဖြႏိွမ္နင္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ေဒါက္တာ ခင္ခင္ေထြး

စက္မႈအလင္းဂ်ာနယ္ Vol.3,No.12-July 31,2018