မီးမဖြားမီ သစ္သီးစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္္၏ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းႏုိင္
 မိခင္ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ား အသီးအႏွံမ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ယခင္က မသိခဲ့ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

တစ္ေန႔ ပန္းသီးတစ္လံုးစားလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေ၀းသည္ဆုိေသာ ေရွးဆုိစကားတစ္ခုကုိ လူအမ်ားၾကားဖူးၾကသည္။ ယင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ ဆုိ႐ုိးစကားျဖစ္ၿပီး ပန္းသီးမ်ားဟုတ္ဘဲ သစ္သီးမ်ားစားသံုးေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရးအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က မိခင္၀မ္းဗိုက္ထဲ၌ရိွေနခ်ိန္ အေစာဆံုးအခ်ိန္မွာပင္ သစ္သီးမ်ား စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ရရိွႏုိင္မည့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

Bbio Medicine ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ယင္းေလ့လာမႈက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း သစ္သီးမ်ား ပုိမုိစားသံုးသည့္မိခင္မ်ားသည္ အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွသည္။

ယခုေလ့လာမႈကုိ အယ္လ္ဘာတာေဆး၀ါးႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မွ ကေလးအထူးကု လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ပီယု႔ခ်္မန္ဟိန္း ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံရိွ ကေလးငယ္ ၃,၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္သည္။

မိခင္မ်ား သစ္သီးပုိမုိစားသံုးေလ ေမြးလာသည့္ ကေလးငယ္ ၏ စဥ္းစားေတြးေတာမႈ မွတ္ဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုျမင့္မားေလျဖစ္ေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သမား႐ုိးက်မွတ္ဉာဏ္စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ သစ္သီးေျခာက္လံုး (သုိ႔မဟုတ္) ခုနစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တစ္ခြက္ေသာက္သံုးေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္တစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ မွတ္ဉာဏ္  (၆)မွတ္ (သို႔မဟုတ္) (၇)မွတ္ ပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳး ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ကေလးမ်ား မိခင္၀မ္းထဲတြင္ ပုိမုိၾကာရွည္စြာရိွေနသေရြ႕ ၎ တို႔ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ သစ္သီးတစ္လံုးစီ စားသံုးေပးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေမြးဖြားလာစဥ္ တူညီေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား သည္။        

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit : 7day daily