ဝလြန္းေသာ ကေလးမ်ား အလြယ္တကူ စိတ္ဓာတ္က်ႏုိင္
 အသက္ (၆) ႏွစ္အထိငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအ၀ လြန္ေနပါက တစ္သီးတစ္သန္႔ေနထိုင္ေလ့ရိွၾကၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ေန သည့္ လကၡဏာမ်ား ပိုမိုျပသေလ့ရိွေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

၎တို႔အေပၚ ရြယ္တူတန္းတူမ်ားသေဘာက်မႈ ပုိနည္းပါးၿပီး အတန္းေဖာ္မ်ား၏ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ျခင္း မၾကာခဏခံရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အ၀လြန္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္း မာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအခက္အ ခဲႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရိွေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အိုကလာဟုိးမားျပည္နယ္ တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

အ၀လြန္ေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ရြယ္တူတန္းတူမ်ား၏ ေနာက္ေျပာင္ျခင္းမခံရေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္မႈေၾကာင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းလာႏုိင္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ား၏ ၀ိုင္းပယ္ျခင္းခံရ၍  အစားအေသာက္ကုိ စိတ္ခံစားခ်က္အတုိင္း စားေသာက္ေလ့ရိွၾက သည္။ ယင္းအျပဳအမူႏွစ္ခုစလံုးက ေနာက္ထပ္ကုိယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

မိမိတို႔၏ ေလ့လာမႈအတြင္း ပါ၀င္သည့္ အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အထီးက်န္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ ရန္လိုျခင္း ခံစားခ်က္မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ခံစားၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေနေလ့ရိွကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အုိကလာဟုိးမားျပည္နယ္ရိွ ေက်းလက္စာ သင္ေက်ာင္း ၂၉ ေက်ာင္းမွ ပထမတန္းေက်ာင္းသား ၁,၁၆၄ ဦးပါ ၀င္ၿပီး အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ လူမႈဘ၀ႏွင့္ စိတ္ ခံစားခ်က္အေျခအေနတုိ႔ကုိ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာကေလးငယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ကစားေဖာ္ မ်ားက သေဘာက်မႈပုိနည္းပါးၿပီး ရြယ္တူမ်ား၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံၾကရေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနအတြက္ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းမႈ(သုိ႔မဟုတ္) ကာ ကြယ္မႈမ်ားကုိ ေစာေစာစတင္သင့္ၿပီး ရြယ္တူမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး ကုိ အဓိကထားေျဖရွင္းေပးသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit : 7day daily