"အေကာင္းဆုံး အေဖာ္"
လူ႔သဘာဝက တစ္ေယာက္တည္းေနရမွာထက္
အေပါင္းအေဖာ္ ကုိ ေမ်ွာ္လင့္႐ွာေဖြတတ္ၾကတယ္။

အေဖာ္မြန္ေကာင္းဆုိတာ
လက္နဲ႔ မ်က္စိလုိပါပဲ
မ်က္စိကမ်က္ရည္က်ရင္ လက္ကေလးက
မ်က္ရည္သုတ္ေပးတတ္သလုိ
လက္ကေလးနာက်င္ခဲ့ရင္လည္း မ်က္လုံးက
မ်က္ရည္က်ေပးတယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း
ကုိယ့္စိတ္ကုိ အေကာင္းဆုံးနားလည္ေပးတတ္တဲ့
အေဖာ္ဆုိတာ ႐ွားပါတယ္။

တစ္​ခါတစ္​​ေလက်ေတာ့လည္း
အထီးက်န္ေနရလုိ႔ အေဖာ္႐ွာမိပါတယ္
ကုိယ့္အတြက္ အေဖာ္ရတာကနည္းနည္း
ကုိယ္ကအလုိက္တသိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရတာက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အေဖာ္မြန္ေကာင္းဆုိတာ
မွန္တစ္ခ်ပ္လုိပါပဲ
ကုိယ္ကရယ္ျပရင္ သူကလုိက္ရယ္ေပးပီး
ကုိယ္ငုိေနရင္ေတာ့ သူကရယ္မျပဘူးေလ။

လူတစ္ခ်ဳိ့က ကုိယ့္အတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မူွကုိ
အျခားသူဆီက ေမ်ွာ္လင့္ေနတတ္ၾကတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္မူွကုိ အျခားသူဆီက ေမ်ွာ္လင့္ေနသ၍
စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မူွနဲ႔ ေဝးကြာေနရအုံးမွာပါ။

လူသားတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး အေဖာ္မြန္က
ကုိယ့္စိတ္ပါပဲ။
အားငယ္ေနတာလည္း "စိတ္"
ဝမ္းသာဝမ္းနည္းတာလည္း "စိတ္"
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာလည္း "စိတ္"ပါ
ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိယ္ တည့္ေအာင္ေပါင္းသင္းပီး
စိတ္ကုိေနရာခ်တတ္ရင္ အေကာင္းဆုံးအေဖာ္ရပီလုိ႔
ေျပာလုိ႔ရတယ္။

ကုိယ္သည္သာကုိယ့္ဘဝအတြက္ ပဲ့ကုိင္႐ွင္ျဖစ္သလုိ
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္
ေလာကႀကီးက ေပးထားေသာ အေဖာ္မြန္ေကာင္းပါ။

အေဖာ္ပါရင္ အေဖာ္နဲ႔ေလ်ွာက္ပါ
အေဖာ္မပါရင္ တစ္ေယာက္တည္းေလ်ွာက္ပါ
တစ္ခါတစ္ခါ တစ္ေယာက္တည္းသြားတာထက္
လူမ်ားမ်ားပါလာရင္ စကားမ်ားမ်ားေျပာေနရပီး ခရီးမတြင္တတ္ပါ။

ကုိယ္သည္သာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္
စစ္မွန္တဲ့ အေဖာ္မြန္ေကာင္းလုိ႔ သင္လက္ခံလာႏူိင္ရင္
အထီးက်န္မူွဆုိတာေတြကုိ အႏူိင္ရသြားပါလိမ့္မယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္♥ ♥ ♥
ဇင္းနစ္​ မေကြး(at8:15AM....8.3.2017) လူ႔သဘာဝက တစ္ေယာက္တည္းေနရမွာထက္
အေပါင္းအေဖာ္ ကုိ ေမ်ွာ္လင့္႐ွာေဖြတတ္ၾကတယ္။

အေဖာ္မြန္ေကာင္းဆုိတာ
လက္နဲ႔ မ်က္စိလုိပါပဲ
မ်က္စိကမ်က္ရည္က်ရင္ လက္ကေလးက
မ်က္ရည္သုတ္ေပးတတ္သလုိ
လက္ကေလးနာက်င္ခဲ့ရင္လည္း မ်က္လုံးက
မ်က္ရည္က်ေပးတယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း
ကုိယ့္စိတ္ကုိ အေကာင္းဆုံးနားလည္ေပးတတ္တဲ့
အေဖာ္ဆုိတာ ႐ွားပါတယ္။

တစ္​ခါတစ္​​ေလက်ေတာ့လည္း
အထီးက်န္ေနရလုိ႔ အေဖာ္႐ွာမိပါတယ္
ကုိယ့္အတြက္ အေဖာ္ရတာကနည္းနည္း
ကုိယ္ကအလုိက္တသိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရတာက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အေဖာ္မြန္ေကာင္းဆုိတာ
မွန္တစ္ခ်ပ္လုိပါပဲ
ကုိယ္ကရယ္ျပရင္ သူကလုိက္ရယ္ေပးပီး
ကုိယ္ငုိေနရင္ေတာ့ သူကရယ္မျပဘူးေလ။

လူတစ္ခ်ဳိ့က ကုိယ့္အတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မူွကုိ
အျခားသူဆီက ေမ်ွာ္လင့္ေနတတ္ၾကတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္မူွကုိ အျခားသူဆီက ေမ်ွာ္လင့္ေနသ၍
စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မူွနဲ႔ ေဝးကြာေနရအုံးမွာပါ။

လူသားတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး အေဖာ္မြန္က
ကုိယ့္စိတ္ပါပဲ။
အားငယ္ေနတာလည္း "စိတ္"
ဝမ္းသာဝမ္းနည္းတာလည္း "စိတ္"
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာလည္း "စိတ္"ပါ
ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိယ္ တည့္ေအာင္ေပါင္းသင္းပီး
စိတ္ကုိေနရာခ်တတ္ရင္ အေကာင္းဆုံးအေဖာ္ရပီလုိ႔
ေျပာလုိ႔ရတယ္။

ကုိယ္သည္သာကုိယ့္ဘဝအတြက္ ပဲ့ကုိင္႐ွင္ျဖစ္သလုိ
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္
ေလာကႀကီးက ေပးထားေသာ အေဖာ္မြန္ေကာင္းပါ။

အေဖာ္ပါရင္ အေဖာ္နဲ႔ေလ်ွာက္ပါ
အေဖာ္မပါရင္ တစ္ေယာက္တည္းေလ်ွာက္ပါ
တစ္ခါတစ္ခါ တစ္ေယာက္တည္းသြားတာထက္
လူမ်ားမ်ားပါလာရင္ စကားမ်ားမ်ားေျပာေနရပီး ခရီးမတြင္တတ္ပါ။

ကုိယ္သည္သာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္
စစ္မွန္တဲ့ အေဖာ္မြန္ေကာင္းလုိ႔ သင္လက္ခံလာႏူိင္ရင္
အထီးက်န္မူွဆုိတာေတြကုိ အႏူိင္ရသြားပါလိမ့္မယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္♥ ♥ ♥
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ဇင္းနစ္​ မေကြး
#