ထိပ္ေျပာင္ မ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစမည့္နည္းလမ္းေတြ႕ရွိ
ထိပ္ေျပာင္ သျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ား အားတက္ေစမည့္ တီထြင္မႈအသစ္တစ္ခုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းႀကံဆခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ဆံပင္ျပန္ေပါက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရျပားေပၚတြင္ ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိုေတြ႕ရွိထားၿပီဆိုေသာ္လည္း လူ၏ ေမြးၫွင္း ေပါက္မ်ားမွ သဘာဝအတိုင္းထြက္လာသည့္ ပုံစံမဟုတ္ေသးေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္လို ေသးေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Riken Centre ဇီဝေဗဒဌာနမွ ေဒါတ္တာ တာကာရွီ စုဂ်ီဦးေဆာင္ သည့္အဖြဲ႕က တီထြင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရထားသူမ်ားအတြက္ ပုံမွန္အသားအေရအတိုင္း ရရွိလာ ေစရန္ တီထြင္ရာမွ အေရျပားေပၚတြင္ အေမႊးမ်ားကို ေပါက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ အေရျပားေပၚတြင္ Ebs ဟုေခၚသည့္ 3D ဆဲလ္မ်ားကို ေမြးေပးထားၿပီး ယင္းဆဲလ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းပြားမ်ားလာကာ ဆဲလ္မ်ားကတစ္ဆင့္ အေမႊးမ်ားထြက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

iPSCs ဟုေခၚသည့္ ဆဲလ္မ်ားသည္ ပင္မဆဲလ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးျမဴထားရာမွ တျဖည္းျဖည္း ပြားမ်ား ထြက္လာ ေစရန္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႂကြက္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္သၽွဴးမ်ားကို စမ္းသပ္ခန္းအတြင္း သီးျခားေမြးျမဴျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာသည့္ တစ္သၽွဴးမ်ားကို ႂကြက္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ထည့္သြင္းေပးခဲ့ရာ ယင္းထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္ အေရျပားမ်ားသည္ အေမႊးမ်ား ျပန္ေပါက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

လူသားတို႔ ဆံပင္မေပါက္ရျခင္းမွာ အေရျပားတြင္ ပါဝင္သည့္ ေမႊးညင္းေပါက္မ်ား ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ေမြးျမဴထားသည့္ ဆဲလ္အိတ္မ်ားကို လူသား၏ အေရျပားေပၚတြင္ ထည့္သြင္း ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဆံပင္မ်ားကို ျပန္ေပါက္လာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Riken Centre မွပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit : maukkha