လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္(၉)ခု
ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူတို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ား

ဒီေန႔ သင္ဘာလုပ္လဲဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ႏွင္းေတာင္ၿပိဳက်ရာမွာ ႏွင္းဖတ္ကေလးေတြး စုစည္းမ်ားျပားလာၿပီးမွ ျဖစ္ပြားသလို ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ေတြ ေပါင္းစုတ့ဲအခါက်မွ တဟုန္ထိုးအာင္ျမင္မႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ကို ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁၆၀၀၀၀ နဲ႔အထက္ရွိၿပီး အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၃.၂ သန္းရွိတ့ဲ လူခ်မ္းသာေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၅၀၀၀ ေအာက္နဲ႔ အသားတင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေအာက္သာရွိတ့ဲ သာမန္လူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ရွင္သန္မႈ အေလ့အက်င့္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားတ့ဲ အမူအက်င့္ေတြရွိတာကို ေတြ႕ရွိခ့ဲပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတ့ဲ အေလ့အက်င့္ေတြကို အတုယူႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။Terrain

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ေျချပတ္မခံပါဘူး။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ဖို႔ ေန႔တိုင္းအာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး သာမန္လူေတြထဲက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ရည္မွန္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထား႐ံုသာမက သူတို႔ထဲက ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်ေရးထားတတ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔လို႔ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ အတိုင္းအဆာနဲ႔ ရယူႏိုင္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးေတြ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေန႕စဥ္အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကို သိၾကပါတယ္။

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို စာရင္းျပဳစုဆ့ဲအေလ့အက်င့္က လူခ်မ္းသာေတြမွာ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြ႕ရၿပီး သာမန္လူေတြမွာေတာ့ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက ေန႔စဥ္အလုပ္စာရင္းကို ခ်ေရးထားၿပီး အလုပ္ေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မက ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၃။ တီဗီၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္အကုန္မခံပါဘူး

လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက တစ္ေန႔ကို အမ်ားဆုံး တစ္နာရီေလာက္ပဲ တီဗီၾကည့္ၾကေပမယ့္ သာမန္လူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို တီဗီၾကည့္ရင္း ကုန္ဆုံးသြားတတ္ၾကပါတယ္။ တီဗီၾကည့္တ့ဲေနရာမွာလည္း လူခ်မ္းသာေတြက ဗဟုသုတရမယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုပဲ ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိၿပီး reality show ေတြကို သိပ္ၾကည့္ေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြက တီဗီၾကည့္ဖို႔ထက္ စာဖတ္ဖို႔ကို အားသန္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၄။ စာဖတ္ၾကတယ္။

ေန႔စဥ္စာဖတ္တဲ့အေလ့အက်င့္က လူခ်မ္းသာေတြမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပိုမ်ားပါတယ္။ စာဖတ္တယ္ဆိုတ့ဲေနရာမွာလည္း သာမန္လူေတြလို အေပ်ာ္ဖတ္စာေပေတြထက္ အသိဉာဏ္ပညာဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ စာေပအမ်ိဳးအစားေတြကို ပိုဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၅။ Audiobook ေတြကိုလည္း နားေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

အလုပ္ကို အသြားအျပန္အခ်ိန္ေတြမွာ လူခ်မ္းသာေတြ႐ဲ႕ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အသိပညာရရွိေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ထားတ့ဲ အသံသြင္း audiobook ေတြကို နားေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၆။ လိုတာထက္ ပိုလုပ္တတ္ၾကတယ္။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေတြရဲ႕ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ၀တ္ေၾကတန္းေက်ထက္ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက တစ္ပတ္ကို နာရီ ၅၀ နဲ႔အထက္အလုပ္လုပ္ေနၾကေပမယ့္ သာမန္လူေတြက အလုပ္မွာ မေပ်ာ္မရႊင္နဲ႔ ၀တ္ေက်တန္းေက်သာ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

၇။ ကံအက်ိဳးေပးမယ့္အခ်ိန္ကို မေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါဘူး

ထီေပါက္ၿပီးခ်မ္းသာလာဖို႔ကို လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ စိတ္၀င္စားၿပီး သာမန္လူေတြထဲက ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။

၈။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားတတ္ၾကတယ္။

က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္တတ္တာကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ကို ဂ႐ုစိုက္ဆင္ျခင္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွာ အားကစားေတြလည္း လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၉။ အျပံဳးေတြ လွပေနေစဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကတယ္။

လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ျပံဳးတဲ့အခါမွာ လွပေနေစဖို႔ ေန႔တို္င္း သြားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: GeltleMan Magazine