စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ ဒီအရာေတြကို မလုပ္ပါဘူး။
က်ြန္ေတာ္တို႔ေတြ ခႏၶာကိုယ္ကို သန္မာႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးသလို စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ဖို႔ကလဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ႔ေနရာမွာလဲ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိတာဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုပါ။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ ဒီအရာေတြကို မလုပ္ပါဘူး။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ရင္း အခ်ိန္ေတြ မကုန္ဆံုးတတ္ပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ ကိုယ္အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ကိစၥေတြ မျဖစ္ေျမာက္ရင္ေတာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးတာမ်ိဳး မလုပ္ႀကပါဘူး။ အေျခအေနေတြ ဆိုးရြားသြားရင္ေတာင္ သူတို႔လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အရာေတြ ရ႐ွိလာတဲ႔ ရလဒ္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္မတင္ဘဲ တာဝန္ယူဖို႔ပဲ စဥ္းစားပါတယ္။

သူမ်ားေတြက ေပးတဲ႔ negative energy ေတြကို မယူတတ္ပါဘူး

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ တစ္ျခားသူေတြက ကိုယ့္ကို မေကာင္းေျပာတာေတြ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ ေျပာတာေတြ စတဲ႔ စကားသံေတြကို လက္ခံေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈကို မေႀကာက္ရြံ႕ဘူး။

သူတို႔က ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လက္ခံႀကတယ္။ ဘဝရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႀကိဳဆိုတယ္။ မေရရာမႈေတြကို ေတြးပူေလ့မရွိပါဘူး။ ဒီလို မေရရာမႈေတြကပဲ သူတို႔ကို ခြန္အားေတြေပးႏိုင္ျပီး အေျခအေနတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးေတြ ျပဳလုပ္ေစပါတယ္။

သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြေပၚမွာ စြမ္းအားေတြကို မသံုးပါဘူး။

သူတို႔ေတြဟာ ကားလမ္းက်ပ္တာ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ကိုယ့္အေပၚ မေကာင္းတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြ စတဲ႔ သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြေပၚမွာ ျငီးတြားေလ့မရွိပါဘူး။
ဒီလို အေျခအေနေတြမွာ သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြျဖစ္တဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ တံု႕ျပန္မႈေတြကိုပဲ အေကာင္းဆံုး အာရံုစိုက္ပါတယ္။

တြက္ခ်က္ထားတဲ႔ စြန္႔စားမႈေတြကို လုပ္ဖို႔ မေႀကာက္ပါဘူး။

ဘာမွ မသိတဲ႔အရာကို ဘာမွ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိဘဲ ေႀကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ တစြတ္ထိုး စြန္႕စားမႈ လုပ္တာဟာ မိုက္မဲရာက်ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ႔ ကိစၥတစ္ခုကို ေသခ်ာ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ထားျပီး စြန္႔စားမႈ ျပဳလုပ္တာဟာ ပိုျပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြကေတာ့ ဒီလို စြန္႕စားမႈေတြ လုပ္ဖို႔ မေႀကာက္ရြံ႕ပါဘူး။

အတိတ္က ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာပဲ ခံစားေနေလ့မရွိပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အတိတ္က စိတ္ညစ္စရာအျဖစ္အပ်က္ေတြကိုပဲ ေတြးျပီး စိတ္စြမ္းအားေတြ ကုန္ခန္းေစေလ့မရွိသလို ျပီးခဲ႔ျပီျဖစ္တဲ႔ အတိတ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုပဲ ျပန္တမ္းတျပီး အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးေလ့မရွိပါဘူး။ အမွားေတြကေနလသင္ခန္းစာယူျပီး သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို လက္ရွိနဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးဖို႔ အတြက္ပဲ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ပါတယ္။

တူညီတဲ႔ အမွားေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ က်ဴးလြန္ေလ့မရွိပါဘူး

တူညီတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျပီး မတူညီတဲ႔ ရလဒ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ရလဒ္ကို ရဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနရင္ေတာ့ ရူးသြပ္ေနလို႔ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အတိတ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ စစ္ေဆးျပီး အမွားေတြက သင္ခန္းစာယူပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျမဲ ေဝဖန္ဆင္ျခင္မႈလုပ္ႀကပါတယ္။

တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို မနာလို မေကာင္းျမင္ေလ့ မရွိပါဘူး။

တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဝမ္ေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ဖို႕ဆိုတာဟာ လြယ္ကူတဲ႔အရာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြမွာေတာ့ ဒီလို သတၱိမ်ိဳး အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တစ္ျခားသူေတြ ေအာင္ျမင္တဲ႔အခါ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ မနာလိုမႈမျဖစ္ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အေႀကာင္းရင္းေတြကို ေလ့လာျပီး အသံုးခ်သင့္ရင္ အသံုးခ်တတ္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းေနရတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို မေႀကာက္ရြံ႕ပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ တစ္ေယာက္တည္းကုန္ဆံုးရတဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးထားခံစားပါတယ္။ သုတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္ျခားသူေတြအေပၚမွာ မီခိုေလ့မရွိပါဘူး။ တစ္ျခားသူေတြနဲ႕ ေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာလဲ ေပ်ာ္ရႊင္သလို တစ္ေယာက္တည္း ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ေတြမွာလဲ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ခံစားတတ္ပါတယ္။

အရံႈးေတြ ေတြ႔ႀကံဳျပီးတဲ႔ေနာက္လဲ အရံႈးမေပးတတ္ပါဘူး။

အရံႈးေတြဟာ တိုးတတ္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြပါ။ ယေန႔ တကယ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔သူေတြေတာင္ သူတို႔ရဲ႕ အစပိုင္း လုပ္ကိုင္မႈေတြ မွားယြင္းမႈျဖစ္ျပီး အရံႈးေတြ ေတြ႕ႀကံဳရတာကို ဝန္ခံႀကပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အရံႈးေတြနဲ႕ ေတြ႔ႀကံဳရလဲ စိတ္ဓာတ္က်ျပီး အရံႈးေပးေလ့မရွိပါဘူး။ အရံႈးေတြကေန သင္ခန္းစာယူျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႀကပါတယ္။

reference : forbes.com
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Chit Su Moe Oo (Dr. Phyo Paing Team)
#