ဖုန္းကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ app မ်ား ေဒါင္းလုဒ္ ရယူျခင္းလည္း ပါဝင္တယ္။ အခ်ဳိ႕ app ေတြဟာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြ ပါႏုိင္ပါတယ္။ စိစိစစ္စစ္ရိွကို ရွိရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိဖုန္းကို ဖ်က္စီးသလို ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြလညး္ အမာ်းၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ေျပာျပရရင္ေတာ့  ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ထိေတြ႔ျခင္း ဖုန္းကို ေနပူထဲ ဘယ္ေတာ့မွ မထားခဲ့ပါနဲ႔။ ေဘာင္းဘီေနာက္ေက်ာအိပ္ကပ္ထဲ ထည့္သိမ္းထားျခင္း ေနာက္ကပ္ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထားတာဟာ ထုိင္ရင္ ဖုန္းကို ေကြးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။
ဖုန္းကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ app မ်ား ေဒါင္းလုဒ္ ရယူျခင္းလည္း ပါဝင္တယ္။ အခ်ဳိ႕ app ေတြဟာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြ ပါႏုိင္ပါတယ္။ စိစိစစ္စစ္ရိွကို ရွိရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိဖုန္းကို ဖ်က္စီးသလို ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြလညး္ အမာ်းၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ေျပာျပရရင္ေတာ့ 
 
ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ထိေတြ႔ျခင္း
 
ဖုန္းကို ေနပူထဲ ဘယ္ေတာ့မွ မထားခဲ့ပါနဲ႔။
 
ေဘာင္းဘီေနာက္ေက်ာအိပ္ကပ္ထဲ ထည့္သိမ္းထားျခင္း
 
ေနာက္ကပ္ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထားတာဟာ ထုိင္ရင္ ဖုန္းကို ေကြးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။
 
ေစ်းေပါေပါျဖင့္ရေသာ အားသြင္းၾကဳိးမ်ား
 
အဲဒီလုိအားသြင္းၾကဳိးအမ်ားစုက ပါဝါကုိ လုိသေလာက္ မျဖည့္ေပးႏုိင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအပုိင္းကို လုံးဝထည့္သြင္းမထားတာပါ။
 
ဖုန္းကို တစ္ခ်ိန္လံုးဖြင့္ထားျခင္း
 
ဖုန္းကို အနားမေပးဘဲ အဆက္မျပတ္ အသုံးျပဳျခင္းက ဘက္ထရီကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။
 
တျခားပစၥည္းမ်ားနဲ႔အတူ ေရာျပီး ထည့္သိမ္းထားျခင္း
 
ေသာ့တြဲမ်ား၊ အေၾကြေစ့ေတြ စတာေတြနဲ႔  အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္သိမ္းထားပါက ဖုန္းမွာ ျခစ္ရာေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ 
 
Ref: youtube